Menü

KURULLAR

 

Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI (Pamukkale Üniversitesi Rektörü)

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Hakan AYGÖREN

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Hakan AYGÖREN (Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Hakan SARITAŞ

Doç. Dr. Hafize MEDER ÇAKIR

Doç. Dr. Muhsin ÇELİK

Yrd. Doç. Dr. Ender COŞKUN

Yrd. Doç. Dr. Dündar KÖK

Yrd. Doç. Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN (Sempozyum Sekreteri)

Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAYA

Öğr. Gör. Dr. Osman Barlas BURSALI

Arş. Gör. Özge BOLAMAN

Arş. Gör. Dilek ÇİFTÇİ

Arş. Gör. Murat KANTAR

Arş. Gör. İsmail ÖZTANIR

Arş. Gör. Umut UYAR

 

Bilim Kurulu*

Prof. Dr. Özdemir AKMUT (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Ahmet AKSOY (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ (TOBB ETU Üniversitesi)

Prof. Dr. Güler ARAS (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakan AYGÖREN (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali CEYLAN (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

Prof. Dr. Adem ÇABUK (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Kamil ERCAN (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Turhan KORKMAZ (Mersin Üniversitesi)

Prof. Dr. Gültekin RODOPLU (İstanbul Gelişim Üniversitesi)

Prof. Dr. Cevat SARIKAMIŞ (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Hakan SARITAŞ (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Hülya TALU (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Berna TANER (İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Şükrü TEKBAŞ (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Nevin YÖRÜK (Türk Hava Kurumu Üniversitesi)

 

*Soyadına göre alfabetik sıralama yapılmıştır.

Duyurular

Tümünü Gör
UFS18 Afiş Afişi görmek için tıklayınız.