Menü

FİNANS BİLİM PLATFORMU


Finans Bilim Platformu (FBP) finans alanındaki aktif görev yapan veya emekli olmuş tüm öğretim üye ve yardımcılarının oluşturduğu dernek ya da vakıf gibi tüzel kişiliği olmayan bir sivil toplum kuruluşudur. FBP’nun amacı, finans alanında görev yapan bilim adamlarının bilimsel ve sosyal etkinliklerine katkıda bulunmak, bu etkinliklerin kamuya duyurulmasına yardımcı olmak, finans alanında sempozyum, konferans, açık oturum vb. bilimsel toplantılar düzenlemek; ders programlarının içeriğinin, değişen koşullara göre, gereksinmeleri daha iyi karşılar hale getirilmesi için çalışmalar yapmak ve girişimlerde bulunmaktır.

FBP genellikle her yıl Ekim ayında bir üniversite ile ve bu üniversitenin ev sahipliğinde Finans Sempozyumu düzenlemektedir.

 

YILLAR İTİBARİYLE FİNANS SEMPOZYUMLARI

 

1.1995 İSTANBUL BAYRAMOĞLU

2. 1997 ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

3. 1998 BURSA KİRAZLI YAYLA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

4. 2000 AYVALIK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

5. 2001 (V) BANDIRMA BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İİBF

6. 2002 (VI) ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İİBF

7. 2003 (VII) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ

8. 2004 (VIII) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ

9. 2005 (IX) NEVŞEHİR– KAPADOKYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF

10. 2006 (X) İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İİBF

11. 2007 (XI) ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ İİBF

12. 2008 (XII) KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İİBF

13. 2009 (XIII) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İİBF

14. 2010 (XIV) KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İİBF

15. 2011 (XV) MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İİBF

16. 2012 (XVI) ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İİBF

17. 2013 (XVII) BODRUM MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İİBF

 

FBP, Finans Sempozyumu düzenlemenin yanında finans alanındaki öğretim üye ve elemanlarının tanışıklık ve kaynaşmasını artırmak amacıyla yine genellikle her yıl Mayıs ayında Bahar Toplantısı da düzenlemektedir.

 

2004 –MAYIS – ALTINOLUK-MANASTIR HAN

2004 – ARALIK – YALOVA

2005 – HAZİRAN – KUŞADASI

2006 – MAYIS – BOLU ABANT

2007 – HAZİRAN – AYVALIK

2008 – MAYIS – PAMUKKALE

2008 – AĞUSTOS – NİĞDE

2009 – MAYIS – ÇANAKKALE

2010 –MAYIS – ANTALYA ADRASAN

2011 – MAYIS – KUŞADASI

2012 – MAYIS – AYVALIK – CUNDA ADASI

2013 – MAYIS – ESKİFOÇA – İZMİR

 

Finans Bilim Platformu (FBP)’nun temelleri1995 yılında Prof. Dr. Cevat SARIKAMIŞ’ın finans öğretim üyelerini bir arayagetirme amacı ile yaptığı çağrı üzerine o yılın sonbaharında Yapı Kredi Bankasının Bayramoğlu’ndaki sosyal tesisinde yapılan ilk toplantı ile atıldı. O toplantıya katılan az sayıda öğretim üyesi fakültelerinde uyguladıkları işletme finansı ders programlarının ve öğretim sorunlarının her yıl yapılacak toplantılarda gündeme getirilmesinin ve programların daha etkin hale getirilmesi için alınabilecek önlemlerin tartışılmasının yararlı olacağı hususunda görüş birliğine ulaştılar. İkinci toplantı Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde 1997 yılı ilkbaharında Eskişehir’de yapıldı. Bu toplantıda çalışmaların bir dernek çatısı altında yürütülmesine karar verilerek dernek çalışmalarını yürütmek üzere Prof. Dr. Cevat SARIKAMIŞ, Prof.Dr. Oktay GÜVEMLİve Prof.Dr. Özer ERTUNA’dan oluşan bir komisyon kurulmasına karar verildi. Ama maalesef komisyon böyle bir çalışmayı gerçekleştiremedi. Üçüncü ve dördüncü toplantılara Uludağ Üniversitesi, 1998 yılının Haziran ayında Uludağ’daki sosyal tesisinde, 2000 yılında Ayvalık Sarımsaklı’da bir motelde ev sahipliği yaptı. Bu iki toplantıda da ders programları, sonraki yıllarda yapılması gereken işler (terminoloji çalışması, bir web sitesi oluşturulması, örgütlenme gibi konularda) hakkında kararlar alındı. Bu toplantıda 2001 yılı toplantısının sempozyum şeklinde yapılması ve ev sahipliğini Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF’nin üslenmesine karar verildi. Bandırmada 2001 yılı sonbaharında gerçekleştirilen sempozyum çok sayıda tebliğ ve katılımcı ile hareketin etkinliğinin giderek arttığını kanıtladı.

Ayvalık toplantısında alınan kararlar, sempozyum yapılması kararı dışında uygulamaya konulamadı. Sempozyumun yapılabilirliği ile ilgili bazı teknik zorluklar belirdi. İşleri koordine edecek, yürütecek ve uygulamaları takip edecek bir yetkilinin bulunmamasının alınan kararların uygulanamamasında en büyük etken olduğunu düşünen Prof. Dr. Cevat SARIKAMIŞ 20.09.2002 tarihli bir mektup ile öğretim üyeleri ve yardımcılarını toplantıya çağırdı. Toplantı otuzun üzerinde bilim adamının katılımı ile 05.10.2002 tarihinde Gazi Üniversitesi İİBF’nin ev sahipliğinde Ankara’da yapıldı. Toplantıya katılan finans öğretim üyeleri ve yardımcıları bilimsel ve sosyal etkinliklerin bir organizasyon çatısı altında yapılmasının gerekliliğini belirterek ilk aşamada bir müteşebbis heyet oluşturulmasına karar verdiler. Müteşebbis heyeti oluşturmak ve bu heyetin çalışmalarına başkanlık etme görevi Dr. Cevat SARIKAMIŞ’a verildi. Kurul ayrıca öğretim üye ve yardımcılarının zaman zaman bir araya gelmeleri temennisinde bulundu.

2002 yılı Sempozyumu Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF’nce Aralık 2002 ayında gerçekleştirildi. Bu toplantı sırasında bir araya gelen öğretim üyeleri Finans Bilim Platformu (FBP) olarak anılacak bir gayri resmi oluşumun oluşturulmasına karar verdiler. Daha önceki toplantıda kurulmasına karar verilen müteşebbis heyet Yürütme Kurulu’na dönüştürüldü. Bir web sitesi oluşturuldu.

 

http://www.finansbilim.com

Duyurular

Tümünü Gör
UFS18 Afiş Afişi görmek için tıklayınız.