Menü

SEMPOZYUM BİLDİRİ KONULARI


Sempozyum için herhangi bir konu sınırlamasına gidilmemiş, sempozyumun genel olarak tüm finans konularında yazılmış bildirilere açık olması tercih edilmiştir. Aşağıda örnek amaçlı konu başlıklarına yer verilmiştir.

 

Çalışma Sermayesi Yönetimi, Hazine Yönetimi, Kurumsal Yönetim, Temettü Politikası, Risk, Getiri ve Portföy Yönetimi, Piyasa Etkinliği, Sermaye Bütçelemesi, Performans Değerleme, Şirket Değerleme, Ekonomik Katma Değer - Piyasa Katma Değeri,  Volatilite, Yatırım Fonları, İflas ve Tasfiye, Birleşme ve Satın Alma, Türev Ürünler, Borsalarda Güncel Gelişmeler, Bankacılık ve Finansal Hizmetler, Merkez Bankacılığı ve Para Politikaları, Kredi Derecelendirme, Risk Sermayesi, Finansal Krizler, Sigortacılık, Faizsiz Bankacılık, Uluslararası Finansal Piyasalar, Emeklilik Fonları, Uluslararası Ticaret ve Finans, Sermaye Hareketleri, Döviz Piyasaları, Sermaye Hareketleri, Performans Yönetimi ve Dengelenmiş Skorkartları, Gelişen Piyasalar, Bankacılık ve Finansal Hizmetler, Davranışsal Finans, Finansal Krizler, Türev Ürünler, Girişimcilik ve Risk Sermayesi, Finansal Mühendislik, Uluslararası Finans, Faizsiz Bankacılık, Etkin Piyasalar, Değerleme ve Fiyatlama, Risk Yönetimi, Tasarruf-Yatırım İlişkisinin Kuramsal Analizi, Finansal Yeniliklerin Tasarruf-Yatırım Üzerindeki Etkileri, Bireysel Emeklilik Sistemi Fonlarının Finansal İşlevleri, Finansal Modeller ve Uygulamaları, Yatırım Kararlarının Değerlendirilmesi, Proje Değerlendirme ve Yatırım Planlama, Proje Yönetimi, Risk Analizi ve Yönetimi.

Duyurular

Tümünü Gör
UFS18 Afiş Afişi görmek için tıklayınız.