Menü

Tebliğ Adına Göre Alfabetik Sıralı Liste
♦ 2000 SONRASI NASDAQ ENDEKSİNİN GETİRİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ
♦ ALTERNATİF SİSTEMATİK RİSK ÖLÇÜTLERİ İLE SERMAYE VARLIKLARI FİYATLAMA MODELİNİN BORSA İSTANBULDA TEST EDİLMESİ
♦ BALKAN ÜLKELERİNDEKİ BANKACILIĞIN KRİZ SÜRECİNDEKİ GELİŞİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
♦ BANKA PERFORMANSLARININ ÖLÇÜMÜNDE RİSK BAZLI UZAKLIK YÖNLÜ FONKSİYON YAKLAŞIMI
♦ BANKACILIKTA KREDİ TAYINLAMASINA ETKİSİ OLAN FAKTÖRLERİN SINIFLANDIRILMASI
♦ BANKALARIN KARLILIĞI İLE MEVDUAT FAİZ ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN JOHANSEN EŞBÜTÜNLEŞME VE GRANGER NEDENSELLİK TESTİ İLE ARAŞTIRILMASI
♦ BANKALARIN ŞEFFAFLIK DÜZEYLERİ İLE FİNANSAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TEST EDİLMESİ
♦ BİREYSEL EMEKLİLİK FON TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
♦ BİREYSEL YATIRIMCILARIN RİSK ALMA EĞİLİMİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI   ORDU İLİ ÖRNEĞİ
♦ BİST DE İŞLEM GÖREN KOBİ GIDA İŞLETMELERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ İLE ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ
♦ BORSA İSTANBUL KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE YER ALAN İMALAT İŞLETMELERİNİN ETKİNLİK DEĞERLERİ İLE KURUMSAL YÖNETİM NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
♦ BORSA İSTANBULDA GÜN İÇİ VERİSİNİN ANALİZİ
♦ BORSA İSTANBULUN 2013 MAYIS HAZİRAN DÖNEMİNDEKİ AŞIRI KAYBININ DEĞERLENDİRİLMESİ BERNANKE Mİ  GEZİ PARKI MI
♦ DEĞERE DAYALI YÖNETİM KARARLARINDA FİRMA KARLILIKLARIN  FİRMA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ İMKBYE KOTE OTOMOTİV FİRMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA  2000 2013
♦ DIVIDEND POLICY AND CORPORATE GOVERNANCE QUALITY AN EMPIRICAL INVESTIGATION
♦ DÖVİZ PİYASASI BASKISI MODELLERİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE MUKAYESESİ TÜRKİYE UYGULAMASI
♦ DÖVİZ PİYASASI BASKISI VE MÜDAHALE ENDEKSİ TÜRKİYE DÖVİZ PİYASASI ÜZERİNE BİR İNCELEME
♦ DÜŞÜK ENFLASYON VE FAİZ ORANLARININ TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN ANA GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ FAİZ GELİRİ Mİ  KOMİSYON MU
♦ EKONOMİK FAKTÖRLER HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNİ ETKİLER Mİ BRIC EKONOMİLERİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
♦ ENFLASYON HEDEFLEMESİ DÖNEMİNDE PARA POLİTİKASININ HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİBİST ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA
♦ FAİZ DEĞİŞİMLERİNİN BANKA PAY GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ TAHVİL İHRACI ÖNCESİ VE SONRASI DÖNEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
♦ FİNANSAL İÇERİKLİ DUYURULARIN HİSSE PERFORMANSINA ETKİSİBİST 30 ŞİRKETLERİ ÖRNEĞİ
♦ FİNANSAL SIKINTILI FİRMALARIN DEĞERLEMESİNDE BLACK SCHOLES OPSİYON DEĞERLEME YÖNTEMİ VE DÜZELTİŞMİŞ BUGÜNKÜ DEĞER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
♦ FİNANSAL TABLO İLANLARININ HİSSE GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BİSTDE AMPİRİK BİR UYGULAMA
♦ GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI ŞİRKETLERİ VE BORSA YATIRIM FONLARI ARASINDAKİ ETKİNLİK KIYASLAMASI
♦ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEKİ RİSK PRİMLERİ İLE MENKUL KIYMET BORSALARININ ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ
♦ GÜRCİSTANDA FAALİYET GÖSTEREN YERLİ SERMAYELİ ÖZEL TİCARİ BANKALARIN CAMELS DERECELENDİRME SİSTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
♦ HAM PETROL FUTURE ENDEKSİ İLE G 7 ÜLKELERİ BORSA ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DİNAMİK KOŞULLU VARYANS MODELİ  DCC İLE ANALİZİ
♦ HİSSE FONLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE AHS BAZLI BİR RATİNG MODELİ ÖNERİSİ
♦ HİSSE SENEDİ FİYATLARI İLE BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ  2000 2013
♦ KAMU YATIRIMLARININ FİNANSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
♦ KİMYA  KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ İMALATI SANAYİNDE YER ALAN ŞİRKETLERİN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNİN TAHMİN EDİLMESİ
♦ KNİGHT BELİRSİZLİĞİ RİSK VE MUĞLAKLIĞIN BORSA İSTANBUL AŞIRI GETİRİ ORANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
♦ KOBİLERİN FİNANSAL DURUMUNA İLK HALKA ARZIN ETKİSİ BİST KOBİ SANAYİ ENDEKSİNDE BİR ANALİZ
♦ KREDİ TEMERRÜT SWAPLARI EUROTAHVİL PİYASASINA ÖNCÜLÜK ETMEKTE MİDİR
♦ KÜRESEL FİNANSAL YAPTIRIMLAR OYUN TEORİSİ YAKLAŞIMI İLE AMPİRİK BİR UYGULAMA
♦ MENKUL KIYMET PİYASALARI EKONOMİK BÜYÜMENİN BİR DİNAMİĞİ MİDİR GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE YÖNELİK PANEL VERİ ANALİZİ
♦ MERKEZ BANKASI KÂR ETMELİ Mİ TC MERKEZ BANKASI ÖRNEĞİ
♦ PİYASA MOMENTUMU  MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER VE YATIRIMCI DUYARLILIĞI BORSA İSTANBULDA BİR UYGULAMA
♦ POLITICAL RISK AND CDS SPREAD REFLECTIONS VIVID EXPERIENCE OF TURKEY
♦ POLİTİK  EKONOMİK VE FİNANSAL RİSKLERİNİN YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI ÜZERİNE ETKİLERİ TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA
♦ POLİTİK BELİRSİZLİKLER VE FİNANSAL PERFORMANS BISTE KAYITLI FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
♦ POLİTİK RİSKLER VE KREDİ TEMERRÜT SWAPLARI BORSA ENDEKSİNİ ETKİLİYOR MU TÜRKİYE ÖRNEĞİ
♦ RAMAZAN AYI HİSSE SENEDİ PİYASASINI ETKİLER Mİ TÜRKİYE İÇİN EKONOMETRİK BİR ANALİZ
♦ RİSK BİLDİRİMİ VE RİSK BİLDİRİM KALİTESİGIDA FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
♦ SAHİPLİK YAPISININ BANKA PERFORMANSINA ETKİLERİ TÜRK MEVDUAT BANKALARI ÖRNEĞİ
♦ SATIN ALIM ÖNCESİ VE SONRASI TÜRK HEDEF ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSI
♦ SERVET YARATMA ENDEKSİ  WAI BIST 30 ENDEKSİNDE YER ALAN FİRMALAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA
♦ SHARE ISSUANCE AND EQUITY RETURNS IN BORSA ISTANBUL
♦ SON FİNANSAL KRİZİN TÜRK BANKALARININ KARLILIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ KALKINMA BANKALARI VE TİCARİ BANKALAR ARASINDA KARŞILAŞTIRMA
♦ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE FİRMA PERFORMANSI BİST 10 BANKA ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
♦ TCMB  FED VE ECBNİN UYGULADIKLARI PARA POLİTİKALARININ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
♦ TCMB PARA POLİTİKASI KARARLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİN VE TCMB  FED VE ECB SÖZLÜ YÖNLENDİRMELERİN BIST 100 OYNAKLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ  2002 2014
♦ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FİNANSAL İSTİKRAR REKABET İLİŞKİSİ
♦ TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN  1998 2013 YILLARI ARASI UYGULAMASI
♦ TÜRKİYEDE FAALİYET GÖSTEREN MEVDUAT BANKALARI VE RİSK FAKTÖRLERİ
♦ TÜRKİYENİN DERECELENDİRME NOTLARI VE KREDİ TEMERRÜT SWAP PRİMLERİNİN EKONOMİK VE SOSYAL OLAYLARA TEPKİSİNİN ANALİZİ
♦ YABANCI İŞLEMLERİNİN BIST100 ENDEKS GETİRİSİNİN OYNAKLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
♦ YATIRIMCI DUYARLILIĞININ BORSA İSTANBUL SEKTÖR ENDEKS GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
♦ YURTDIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN MÜLKİYETİNDEKİ HİSSE SENETLERİNİN BIST100 ENDEKSİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Duyurular

Tümünü Gör
UFS18 Afiş Afişi görmek için tıklayınız.