Ek Sınav ve Ek Süre Talepleri Hakkında Duyuru

Güncellenme Tarihi: 02 Eylül 2021

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı sonunda 7 yıllık azami öğretim süresini dolduran öğrencilerin ek sınavları aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır.

1.ek sınav : 21 - 23 Eylül 2021
2.ek sınav : 25 - 28 Eylül 2021

  • Azami öğrenim süresi sonunda hiç almadığı ders sayısını 5(beş) ve altına düşüren öğrencilerin daha önce alıp başarısız oldukları derslerden ek sınav haklarını kullanmak için aşağıdaki ek sınav dilekçesini doldurup en geç 13 Eylül 2021 tarihine kadar ilgili Bölüm sekreterliğine elden veya e-posta ile iletmeleri gerekmektedir.
  • Staj uygulaması, İş Yeri Eğitimi, Laboratuvar Uygulaması, Mezuniyet Tezi, vb. doğrudan sınav ile değerlendirme yapılamayacak dersler için 4 yarıyıl ek süre hakkını kullanmak isteyen öğrencilerin ek süre dilekçesini doldurup ilgili bölüm sekreterliğine elden veya e-posta ile iletmesi gerekmektedir.
  • Ek ders sınav programının 20 Eylül 2021 Pazartesi günü Fakültemiz internet sayfasından paylaşılması planlanmaktadır.