Pamukkale Üniversitesi;

  • Stratejik amaç, hedef ve performans göstergelerini sürekli değerlendirmeyi;
  • Yasal mevzuat; uluslararası ve ulusal kalite standartlarını temel alarak sürekli gelişmeyi,
  • Tüm süreçlerde iç ve dış paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan bir anlayışta olmayı,
  • Sürekli iyileştirme kültürünü oluşturmayı ve “Planla-Uygula-Kontrol et (gözden geçir)-İyileştir” yaklaşımını,
  • Kalite güvence sistemini tüm çalışanların katılımıyla yapılandırmayı,
  • Uluslararası kabul görmüş kalite sistemlerine göre yapılanmayı,
  • Uygulamalarda ve iletişimde zamanındalılığı,
  • Geribildirim ve öneri kültürünü oluşturmayı

Kalite Politikası olarak belirlemiştir.