Menü

Duyurular

Tümünü Gör
  • Fakültemiz öğrencileri, Teknik Eğitim FakültesiStaj Yönergesi Hükümlerine göre, pratik çalışma yeteneklerini ve teknik tecrübelerini artıracak yöndeendüstri stajını yapmak zorundadır. Öğrenciler, Fakültenin atölye ve laboratuarlarında veya bölüm staj komisyonunun uygun gördüğü işletmelerde stajlarını yaparlar.
  • Fakülte öğrencileri, mezun olabilmek için lisans öğrenimleri süresince en az 60 işgünü staj yapmak zorundadır.Staj, Bölüm Staj Komisyonunun uygunluğunu kabul ettiği resmi ve özel sektör kuruluşlarında yapılır. Staj dönemi içerisinde en az 10, en fazla 30 iş günü olacak şekilde 2 - 4 parça halinde yapılabilir.Yaz okuluna kalan öğrenciler ders süreleri içinde staj yapamaz. Gerekli tüm işlemler ilan edilen tarihler arasında öğrenci tarafından takip edilerek yapılır.
  •  Öğrenciler, yaptıkları stajlar için hazırladıkları staj dosyalarını ilgili staj komisyonunca ilan edilen tarihlerde staj komisyonuna teslim ederler. Zamanında staj defterini teslim etmeyen öğrencilerin o dönem stajı sayılmaz.