Menü

Duyurular

Tümünü Gör
  MİSYON 

Pamukkale Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinin Misyonu,

  • Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında meslek derslerini, endüstriyel kuruluşlardaki atölye çalışmalarını yürütebilecek bilgi, beceri ve niteliklere,
  • Multidisipliner Araştırma-Geliştirme Projelerinde görev alma ve yürütme becerilerine,
  • Pamukkale Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinin bir bireyi olmanın sağladığı katma değerin bilincine ve gerekli donanıma sahip öğretmenler yetiştirmek ve Ülkemizin öncelikli ihtiyaçlarından olan ara teknik elemanların sadece kaliteli, standart, tam teçhizatlı eğitimle sağlanabileceğini kanıtlamaktır.

  VİZYON 

Pamukkale Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinin Vizyonu,

  • Kaliteli eğitim, Araştırma ve Geliştirme, yeniliklere açık, yaratıcı ve Multidisipliner çalışmalar, hayat boyu eğitim, teknolojik liderlik ve Endüstri ortaklıkları konularında Ulusal/Uluslararası çapta tanınmış bir kuruluş olmak,
  • Dünya çapında eğitimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunmaktır.