Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim vermektedir. Lisans programı, 1994 yılında açılmıştır. Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı ve Halk Bilimi anabilim dallarından oluşmaktadır. Üniversite kütüphanesi, fakülte bilgisayar laboratuvarları, toplantı salonları, sunum salonları, okuma salonu ve sınıfları ile normal ve ikinci öğretim düzeylerinde yeterli imkânlara sahiptir.

Amaçlar
Günlük yaşamın önemli araçlarından düşünsel ve duygusal oluşumların temel geliştirici ve göstericilerinden olan dil ve edebiyatı, bunlara bağlı olarak Türk dilini ve Türk edebiyatını yapısal ve işlevsel bakımlardan gerek eşzamanlı gerekse artzamanlı olarak yakından tanıyan, bunları incelemek ve araştırmak için gerekli çağdaş bilimsel yöntem ve tekniklerle ilgili temel bilgilerle donanmış kişiler yetiştirmek. 5 anabilim dalında 4 profesör, 5 doçent, 3 yardımcı doçent ve 9 araştırma görevlisinden oluşan kadrosuyla çağın gelişmelerine uygun düzeyde eğitim, öğretim ve bilimsel etkinliklerde bulunmak.

Kabul Koşulları
1.Öğrenci Seçme Yerleştirme (ÖSYS) sınavlarına girerek Bölüm için istenen puanı almak.
2.Yatay geçişle bölümümüze gelmek isteyen öğrenciler için ilgili yönetmelik ve yönergelerdeki şartları taşımak.


Mezuniyet Koşulları
Almış olduğu derslerden başarıyla geçmek, Pamukkale Üniversitesi'nin lisans öğrencileri için zorunlu kıldığı toplam krediyi tamamlamış olmak.

İstihdam Olanakları

Bölümden mezun olanlar:

1. Formasyon alarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselere edebiyat öğretmeni olarak atanabilirler.
2. Lisans üstü eğitim yapabilirler.
3. Özel eğitim kurumlarında (özel okullar vb.) çalışabilirler.
4. Alanıyla ilgili özel iş yerlerinde (matbaa, basın-yayın kuruluşları vb.) veya kütüphane arşivlerinde çalışabilirler.
5. Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerinde Türk Dili okutmanı ve araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.


Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Türk Dili ve Edebiyatı alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Almış olduğu derslerden başarıyla geçmek, Pamukkale Üniversitesinin lisans öğrencileri için zorunlu kıldığı toplam krediyi tamamlamış olmak.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.