Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi B Blok içinde konumlanmıştır. 

Amaçlar
Günlük yaşamın önemli araçlarından düşünsel ve duygusal oluşumların temel geliştirici ve göstericilerinden olan dil ve edebiyatı, bunlara bağlı olarak Türk dilini ve Türk edebiyatını yapısal ve işlevsel bakımlardan gerek eşzamanlı gerekse artzamanlı olarak yakından tanıyan, bunları incelemek ve araştırmak için gerekli çağdaş bilimsel yöntem ve tekniklerle ilgili temel bilgilerle donanmış kişiler yetiştirmek. 6 Anabilim Dalında 9 Profesör, 2 Doçent, 1 Doktor Öğretim üyesi, 8 Araştırma Görevlisinden oluşan kadrosuyla çağın gelişmelerine uygun düzeyde eğitim, öğretim ve bilimsel etkinliklerde bulunmak.


Kabul Koşulları
1.Öğrenci Seçme Yerleştirme (ÖSYS)sınavlarına girerek Bölüm için istenen puanı almak. 2.Yatay geçişle Bölümümüze gelmek isteyen öğrenciler için ilgili Yönetmelik ve Yönergelerdeki şartları taşımak.

Mezuniyet Koşulları
Almış olduğu derslerden başarıyla geçmek, Pamukkale Üniversitesinin lisans öğrencileri için zorunlu kıldığı toplam krediyi tamamlamış olmak.

İstihdam Olanakları
1.Bölümden mezun olanlar, formasyon alarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselere edebiyat öğretmeni olarak atanabilirler. 2. Lisans üstü eğitim yapabilirler. 3. Özel eğitim kurumlarında (dershaneler, özel okullar vb.) çalışabilirler. 4. Alanıyla ilgili özel iş yerlerinde (matbaa, basın-yayın kuruluşları vb.) veya kütüphane arşivlerinde çalışabilirler. 5. Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerinde Türk Dili okutmanı ve araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Türk Dili ve Edebiyatı alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS