2021-2022 DERS PLANI VE AKTS KREDİLERİ

İçeriğini görmek istediğiniz dersin adını tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
TED 601 YAZILI KAYNAKLAR-I 3+0 12 Zorunlu
- Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
- Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
- Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
    Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-1
Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
TED 603 CÜMLE BİLGİSİ-I 3+2 6 Seçmeli
TED 605 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ-I 3+0 6 Seçmeli
TED 607 MENSUR METİN ŞERHİ 3+0 6 Seçmeli
TED 609 YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI-I 3+0 6 Seçmeli
TED 611 DİVAN ŞİİRİNİN KAYNAKLARI-I 3+0 6 Seçmeli
TED 613 ESKİ TÜRKÇENİN MORFOLOJİSİ-I 3+0 6 Seçmeli
TED 615 ALTAY DİLLERİ İNCELEMELERİ-I 3+0 6 Seçmeli
TED 617 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ-I 3+0 6 Seçmeli
TED 623 TÜRK DİLİNİN GELİŞME VE SADELEŞME EVRELERİ 3+0 6 Seçmeli
TED 625 SANAT FELSEFESİ-I 3+0 6 Seçmeli
TED 627 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT-I 3+0 6 Seçmeli
TED 629 USLUP BİLGİSİ-I 3+0 6 Seçmeli
TED 631 TAHKİYELİ METİN İNCELEMESİ-I 3+0 6 Seçmeli
TED 639 TÜRK ROMANI I 3+0 6 Seçmeli
TED 641 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ I 3+0 6 Seçmeli
TED 643 TÜRK MİTOLOJİSİNİN SORUNLARI I 3+0 6 Seçmeli
TED 647 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA METİN ŞERHİ VE METİN TAMİRİ I 3+0 6 Seçmeli
TED 649 ESKİ TÜRK EDEBİYATI MANZUM METİN İNCELEMELERİ I 3+0 6 Seçmeli
TED 651 ŞUARA TEZKİRELERİ-I 3+0 6 Seçmeli
TED 653 TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ - I 3+0 6 Seçmeli
TED 655 FARSÇA METİN ŞERHİ I 3+0 6 Seçmeli
TED 657 TANZİMAT SONRASI EDEBİ MEKTEPLER I 3+0 6 Seçmeli
TED 659 EDEBÎ ELEŞTİRİ VE KURAMLARI I 3+0 6 Seçmeli
TED 661 DİLBİLİMSEL TİPOLOJİ 3+0 6 Seçmeli
TED 665 TÜRK HALK NAZMINDA TÜR VE ŞEKİL PROBLEMLERİ 3+0 6 Seçmeli
TED 667 TÜRK YAZI DİLLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI MORFOLOJİSİ-I 3+0 6 Seçmeli
TED 669 TARİHÎ KIPÇAK TÜRKÇESİ 3+0 6 Seçmeli
TED 671 TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİ MANZUM METİN İNCELEMELERİ 3+0 6 Seçmeli
TED 673 TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI TARİHİ I 3+0 6 Seçmeli
TED 675 UYGUR VE MANİ ALFABESİ İLE YAZILMIŞ TÜRKÇE METİNLER I 3+0 6 Seçmeli
TED 677 ETİMOLOJİ VE SÖZLÜKÇÜLÜK 3+0 6 Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
TED 602 YAZILI KAYNAKLAR-II 3+0 6 Zorunlu
TED 633 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 6 Zorunlu
- Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
- Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
- Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
    Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-2
Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
TED 604 CÜMLE BİLGİSİ-II 3+0 6 Seçmeli
TED 606 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ-II 3+0 6 Seçmeli
TED 608 MANZUM METİN ŞERHİ 3+0 6 Seçmeli
TED 610 YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI-II 3+0 6 Seçmeli
TED 612 DİVAN ŞİİRİNİN KAYNAKLARI-II 3+0 6 Seçmeli
TED 614 ESKİ TÜRKÇENİN MORFOLOJİSİ-II 3+0 6 Seçmeli
TED 616 ALTAY DİLLERİ INCELEMELERİ-II 3+0 6 Seçmeli
TED 618 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ-II 3+0 6 Seçmeli
TED 624 DİLLER VE DİL SINIFLANDIRMALARI 3+0 6 Seçmeli
TED 626 SANAT FELSEFESİ-II 3+0 6 Seçmeli
TED 628 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT-II 3+0 6 Seçmeli
TED 630 USLUP BİLGİSİ-II 3+0 6 Seçmeli
TED 632 TAHKİYELİ METİN İNCELEMESİ-II 3+0 6 Seçmeli
TED 642 TÜRK ROMANI II 3+0 6 Seçmeli
TED 644 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ II 3+0 6 Seçmeli
TED 646 TÜRK MİTOLOJİSİNİN SORUNLARI II 3+0 6 Seçmeli
TED 648 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA METİN ŞERHİ VE METİN TAMİRİ II 3+0 6 Seçmeli
TED 650 ESKİ TÜRK EDEBİYATI MANZUM METİN İNCELEMELERİ II 3+0 6 Seçmeli
TED 652 ŞUARA TEZKİRELERİ-II 3+0 6 Seçmeli
TED 654 TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ - II 3+0 6 Seçmeli
TED 656 FARSÇA METİN ŞERHİ II 3+0 6 Seçmeli
TED 658 TANZİMAT SONRASI EDEBİ MEKTEPLER II 3+0 6 Seçmeli
TED 660 EDEBÎ ELEŞTİRİ VE KURAMLARI II 3+0 6 Seçmeli
TED 662 DİL COĞRAFYASI 3+0 6 Seçmeli
TED 666 TÜRK HALK NESRİNDE TÜR VE ŞEKİL PROBLEMLERİ 3+3 6 Seçmeli
TED 668 TÜRK YAZI DİLLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI MORFOLOJİSİ-II 3+0 6 Seçmeli
TED 670 ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNİN CÜMLE YAPISI 3+0 6 Seçmeli
TED 672 KLASİK ÇAĞATAY TÜRKÇESİ (METİN İNCELEMELERİ) 3+0 6 Seçmeli
TED 674 TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI TARİHİ II 3+0 6 Seçmeli
TED 676 UYGUR VE MANİ ALFABESİ İLE YAZILMIŞ TÜRKÇE METİNLER II 3+0 6 Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
TED 634 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 18 Zorunlu
- Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-3 3+0 6 Seçmeli
- Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-3 3+0 6 Seçmeli
    Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-3
Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
TED 603 CÜMLE BİLGİSİ-I 3+2 6 Seçmeli
TED 604 CÜMLE BİLGİSİ-II 3+0 6 Seçmeli
TED 605 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ-I 3+0 6 Seçmeli
TED 606 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ-II 3+0 6 Seçmeli
TED 607 MENSUR METİN ŞERHİ 3+0 6 Seçmeli
TED 608 MANZUM METİN ŞERHİ 3+0 6 Seçmeli
TED 609 YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI-I 3+0 6 Seçmeli
TED 610 YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI-II 3+0 6 Seçmeli
TED 611 DİVAN ŞİİRİNİN KAYNAKLARI-I 3+0 6 Seçmeli
TED 612 DİVAN ŞİİRİNİN KAYNAKLARI-II 3+0 6 Seçmeli
TED 613 ESKİ TÜRKÇENİN MORFOLOJİSİ-I 3+0 6 Seçmeli
TED 614 ESKİ TÜRKÇENİN MORFOLOJİSİ-II 3+0 6 Seçmeli
TED 615 ALTAY DİLLERİ İNCELEMELERİ-I 3+0 6 Seçmeli
TED 616 ALTAY DİLLERİ INCELEMELERİ-II 3+0 6 Seçmeli
TED 617 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ-I 3+0 6 Seçmeli
TED 618 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ-II 3+0 6 Seçmeli
TED 623 TÜRK DİLİNİN GELİŞME VE SADELEŞME EVRELERİ 3+0 6 Seçmeli
TED 624 DİLLER VE DİL SINIFLANDIRMALARI 3+0 6 Seçmeli
TED 625 SANAT FELSEFESİ-I 3+0 6 Seçmeli
TED 626 SANAT FELSEFESİ-II 3+0 6 Seçmeli
TED 627 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT-I 3+0 6 Seçmeli
TED 628 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT-II 3+0 6 Seçmeli
TED 629 USLUP BİLGİSİ-I 3+0 6 Seçmeli
TED 630 USLUP BİLGİSİ-II 3+0 6 Seçmeli
TED 631 TAHKİYELİ METİN İNCELEMESİ-I 3+0 6 Seçmeli
TED 632 TAHKİYELİ METİN İNCELEMESİ-II 3+0 6 Seçmeli
TED 639 TÜRK ROMANI I 3+0 6 Seçmeli
TED 641 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ I 3+0 6 Seçmeli
TED 642 TÜRK ROMANI II 3+0 6 Seçmeli
TED 643 TÜRK MİTOLOJİSİNİN SORUNLARI I 3+0 6 Seçmeli
TED 644 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ II 3+0 6 Seçmeli
TED 646 TÜRK MİTOLOJİSİNİN SORUNLARI II 3+0 6 Seçmeli
TED 647 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA METİN ŞERHİ VE METİN TAMİRİ I 3+0 6 Seçmeli
TED 648 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA METİN ŞERHİ VE METİN TAMİRİ II 3+0 6 Seçmeli
TED 649 ESKİ TÜRK EDEBİYATI MANZUM METİN İNCELEMELERİ I 3+0 6 Seçmeli
TED 650 ESKİ TÜRK EDEBİYATI MANZUM METİN İNCELEMELERİ II 3+0 6 Seçmeli
TED 651 ŞUARA TEZKİRELERİ-I 3+0 6 Seçmeli
TED 652 ŞUARA TEZKİRELERİ-II 3+0 6 Seçmeli
TED 653 TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ - I 3+0 6 Seçmeli
TED 654 TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ - II 3+0 6 Seçmeli
TED 655 FARSÇA METİN ŞERHİ I 3+0 6 Seçmeli
TED 656 FARSÇA METİN ŞERHİ II 3+0 6 Seçmeli
TED 657 TANZİMAT SONRASI EDEBİ MEKTEPLER I 3+0 6 Seçmeli
TED 658 TANZİMAT SONRASI EDEBİ MEKTEPLER II 3+0 6 Seçmeli
TED 659 EDEBÎ ELEŞTİRİ VE KURAMLARI I 3+0 6 Seçmeli
TED 660 EDEBÎ ELEŞTİRİ VE KURAMLARI II 3+0 6 Seçmeli
TED 661 DİLBİLİMSEL TİPOLOJİ 3+0 6 Seçmeli
TED 662 DİL COĞRAFYASI 3+0 6 Seçmeli
TED 665 TÜRK HALK NAZMINDA TÜR VE ŞEKİL PROBLEMLERİ 3+0 6 Seçmeli
TED 666 TÜRK HALK NESRİNDE TÜR VE ŞEKİL PROBLEMLERİ 3+3 6 Seçmeli
TED 667 TÜRK YAZI DİLLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI MORFOLOJİSİ-I 3+0 6 Seçmeli
TED 668 TÜRK YAZI DİLLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI MORFOLOJİSİ-II 3+0 6 Seçmeli
TED 669 TARİHÎ KIPÇAK TÜRKÇESİ 3+0 6 Seçmeli
TED 670 ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNİN CÜMLE YAPISI 3+0 6 Seçmeli
TED 671 TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİ MANZUM METİN İNCELEMELERİ 3+0 6 Seçmeli
TED 672 KLASİK ÇAĞATAY TÜRKÇESİ (METİN İNCELEMELERİ) 3+0 6 Seçmeli
TED 673 TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI TARİHİ I 3+0 6 Seçmeli
TED 674 TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI TARİHİ II 3+0 6 Seçmeli
TED 675 UYGUR VE MANİ ALFABESİ İLE YAZILMIŞ TÜRKÇE METİNLER I 3+0 6 Seçmeli
TED 676 UYGUR VE MANİ ALFABESİ İLE YAZILMIŞ TÜRKÇE METİNLER II 3+0 6 Seçmeli
TED 677 ETİMOLOJİ VE SÖZLÜKÇÜLÜK 3+0 6 Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 15 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 15 Zorunlu
    Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
TED 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
TED 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
    Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
TED 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
TED 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
    Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
TED 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
TED 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
    Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
TED 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
TED 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
    Toplam 30