Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı, 1997 yılından itibaren öğrenci kabul etmektedir. Programda 4 profesör, 5 doçent, 3 yardımcı doçent kadrolu olarak görev yapmaktadır.

Amaçlar
1)Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası sorunları, yenilikleri takip edebilme becerisi kazanma, 2)Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanma veya bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilme becerisi kazanma, 3)Türk Dili ve Edebiyatı alanında özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme becerisi kazanma, 4)Türk Dili ve Edebiyatı alanında yeni ve karmaşık fikirlerin, bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme becerisi kazanma, 5)Araştırma yöntemlerine dayalı olarak ulusal ya da uluslar arası yayın yapabilme; yapılmış yayınları özgür düşünceyle eleştirme becerisi kazanma, 6)Türk Dili ve Edebiyatı alanında kazandığı becerileri meslekî uygulamaya dönüştürebilme; gerektiğinde yeni meslekî alanlar yaratabilme becerisi kazanma, 7)Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili olarak farklı bilim dallarıyla fikir ve bilgi düzeyinde bağlantı kurabilme ve gerektiğinde ortak çalışabilme becerisi kazanma. Veri girişi yok


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
1) Lisans mezunu olarak kabul edilenlerin en az 42 kredilik (315 ECTS/AKTS); yüksek lisans mezunu olarak kabul edilenlerin en az 21 kredilik (157.5 ECTS/AKTS) ders almaları; 2) Öğrencilerin not ortalamalarının 4.0 üzerinden en az 3.30 olması, 3) Derslerini başarıyla tamamlamaları, teze başlama sınavını (doktora yeterlilik sınavını) başarıyla geçmeleri; 4) Doktora tezi hazırlayıp tezini başarıyla savunmaları gerekir.

İstihdam Olanakları
1.Üniversitelerde akademik personel olarak çalışabilirler. 2.Lisans ve yüksek lisans mezunlarının çalışma imkânlarından yararlanabilirler.

Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Türk Dili ve Edebıyatı Dr. alanında Doktora Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.


1) Lisans mezunu olarak kabul edilenlerin en az 42 kredilik (315 ECTS/AKTS); yüksek lisans mezunu olarak kabul edilenlerin en az 21 kredilik (157.5 ECTS/AKTS) ders almaları; 2) Öğrencilerin not ortalamalarının 4.0 üzerinden en az 3.30 olması, 3) Derslerini başarıyla tamamlamaları, teze başlama sınavını (doktora yeterlilik sınavını) başarıyla geçmeleri; 4) Doktora tezi hazırlayıp tezini başarıyla savunmaları gerekir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.