Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal

İletişim

Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok

+902582963570

maunal@pau.edu.tr

https://independent.academia.edu/mehmetaliünal1

 

Eğitim Bilgileri

1987 Fırat Üniversitesi, Doktora

1984 Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans

1980 Ankara Üniversitesi DTCF, Lisans

Verdiği Dersler

Yayınlar

Makale ve Bildiri

1056-1646 Tarihli Avarız Defterine Göre 17. Yüzyıl Ortalarında Harput

Evliya Çelebiye Göre Tırhalada Osman Şah

Harput Şehir Kethudalığı

İstimalet Siyaseti Çerçevesinde Osmanlı İmparatorlugu"nun Kürd Politikası

Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıfının Yargılanması

17.Yüzyılda Karadeniz'de Kazak Saldırıları ve Karadeniz Ticareti

XVI. Yüzyılda Güneydoğu Anadolu'da Timar Tevcihleri