Dr. Öğr. Üyesi Coşkun KUMRU

İletişim

Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok

+902582963597

ckumru@pau.edu.tr

http://pamukkale.academia.edu/CoskunKumru

 

Eğitim Bilgileri

 

Verdiği Dersler

Yayınlar

Koca Nişancı Celâlzâde Mustafa Çelebi ve Eserlerine Toplu Bir Bakış