Taşınır Kayıt İşlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler ekte yer almaktadır.