Başkanlığımızca verilen görüş örnekleri aşağıda verilmiştir.