Diğer kurumlar tarafından verilen görüş örneklerinin bir kısmı aşağıda verilmiştir.