Prof. Dr. Sevgi ÖZGÜNGÖR

(Anabilim Dalı Başkanı)

Akademik Özgeçmiş

 

Lisans:

Hacettepe Üniversitesi - Psikoloji

Yüksek Lisans:

University of Nebraska in Lincoln - Eğitim Psikolojisi

Doktora:

University of Maryland at College Park - İnsan Gelişimi ve Öğretimi

Çalışma/Araştırma Alanı:

Akademik Güdülenme, Başarı, Bireysel Farklılıkların Motivasyona Etkisi, Kimlik Gelişimi, Öğretim Elemanının Niteliğine İlişkin Öğrenci Algısı

Tel (Ofis):

0 (258) 296 10 51

E-posta:

sozgungor@pau.edu.tr

 Web/Social:

 

 

 

Prof. Dr. Erdinç DURU

 

Akademik Özgeçmiş

Lisans:

Dokuz Eylül Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Yüksek Lisans:

Dokuz Eylül Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Doktora:

Dokuz Eylül Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Çalışma/Araştırma Alanı:

Sosyal Bağlılık, Aidiyet, Aile ve Sistem Yaklaşımları

Tel (Ofis):

0 (258) 296 10 54

E-posta:

eduru@pau.edu.tr

Web/Social:

 

 

Prof. Dr. Asım ÇİVİTCİ

 

Akademik Özgeçmiş

Lisans:

Gazi Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Yüksek Lisans:

Gazi Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Doktora:

Gazi Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Çalışma/Araştırma Alanı:

Akılcı Duygusal Eğitim, Çocuk ve Ergenlerde Mantıkdışı İnançlar, Öğrenci Yaşam Doyumu, Okul Kapsamlı PDR Programları

Tel (Ofis):

0 (258) 296 10 55

E-posta:

acivitci@pau.edu.tr

Web/Social:

 

 

 

Prof. Dr. Necla ACUN KAPIKIRAN

 

Akademik Özgeçmiş

Lisans:

Ankara Üniversitesi - Eğitimde Psikolojik Hizmetler

Yüksek Lisans:

Dokuz Eylül Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Doktora:

Dokuz Eylül Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Çalışma/Araştırma Alanı:

Olumlu Sosyal Davranışlar, Empatik Eğilim, Öznel ve Psikolojik İyi Oluş

Tel (Ofis):

0 (258) 296 10 49

E-posta:

nkkiran@pau.edu.tr

Web/Social:

 

 

 

Prof. Dr. Nazmiye ÇİVİTCİ

Akademik Özgeçmiş

 

Lisans:

İnönü Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Yüksek Lisans:

İnönü Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Doktora:

Hacettepe Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Çalışma/Araştırma Alanı:

Okul Öfkesi, Yalnızlık, Evrensellik - Farklılık Yönelimi

Tel (Ofis):

0 (258) 296 10 56

E-posta:

ncivitci@pau.edu.tr

Web/Social:

 

 

Prof. Dr. Şahin KAPIKIRAN 

 

Akademik Özgeçmiş

Lisans:

Ankara Üniversitesi - Eğitimde Psikolojik Hizmetler

Yüksek Lisans:

Dokuz Eylül Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Doktora:

Dokuz Eylül Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Çalışma/Araştırma Alanı:

Başarı Yönelimi, Yalnızlık, Yaşam Doyumu, Koşulsuz Kendini Kabul, Aile ve Sistem Yaklaşımları

Tel (Ofis):

0 (258) 296 10 48

E-posta:

skkiran@pau.edu.tr

Web/Social:

 

 

 

Prof. Dr. Hülya ŞAHİN BALTACI

(Dekan Yardımcısı)

Akademik Özgeçmiş

 

Lisans:

Hacettepe Üniversitesi - Psikoloji

Yüksek Lisans:

Hacettepe Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Doktora:

Hacettepe Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Çalışma/Araştırma Alanı:

Bilişsel Davranışçı Terapiler, Ruh Sağlığı Danışmanlığı, Kişilerarası Etkili İletişim

Tel (Ofis):

0 (258) 296 11 48

E-posta:

hbaltaci@pau.edu.tr

Web/Social:

 

 

 

 

Prof. Dr. Murat BALKIS

 

Akademik Özgeçmiş

Lisans:

Dokuz Eylül Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Yüksek Lisans:

Dokuz Eylül Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Doktora:

Dokuz Eylül Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Çalışma/Araştırma Alanı:

Akademik Erteleme , Öğrenme Stratejileri, Düşünme Stilleri, Kişilik Tipleri

Tel (Ofis):

0 (258) 296 10 58

E-posta:

mbalkis@pau.edu.tr

Web/Social:

 

 

 

Doç. Dr. Ahu ARICIOĞLU

Akademik Özgeçmiş

 

Lisans:

Dokuz Eylül Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Yüksek Lisans:

Hacettepe Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Doktora:

Hacettepe Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Çalışma/Araştırma Alanı:

Yardım Etme Stilleri, Travma Sonrası Psikolojik Danışma, Kişilerarası İlişki Tarzları, Aile ve Sistem Yaklaşımları

Tel (Ofis):

0 (258) 296 10 68

E-posta:

aaricioglu@pau.edu.tr

Web/Social:

 

 

 

 

 Dr. Öğr. Üyesi Turgut TÜRKDOĞAN

 

Akademik Özgeçmiş</