Kalite Komisyonunun 30.07.2019 tarih ve 52304 sayılı yazı ile tüm birimlerinden süreçlerinin tanımlanması ve dokümantasyonlarını hazırlamaları istenmiştir. Birimler belirlenen formata uygun olarak süreç tanımlamalarını yapmış, iş akış şemalarını oluşturmuş ve Birim web sayfalarında yayımlamıştır.