Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Eğitim

03 Ocak 2022 - 11 Şubat 2022

PAÜ Hastaneleri

 

 

Başvuru Tarihi

29.11.2021-10.12.2021


Program Sorumlusu

SABRİYE AKKILIÇ


Programın Süresi

Toplam 240 saat (30 iş günü)

15 iş günü teorik eğitim, 15 iş günü uygulama eğitimidir.


Program Tarihi

03.01.2022 - 21.01.2022 tarihleri arasında teorik, 24.01.2022 -11.02.2022 tarihleri arasında ise uygulamalı eğitim yapılacaktır.


Programın Amacı

Bu sertifikalı eğitim programının amacı; koruyucu, geliştirici rehabilite edici girişimlerle bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak güçlenmesini sağlayan, hasta ve aileleri ile terapötik iletişim kuran, sağlık bilimi ve teknolojisindeki gelişmelere, yeni tedavi ve bakım yöntemlerine uyum sağlayabilen, acil, kritik ve karmaşık hasta bakım gereksinimlerini karşılayabilecek yetkinliğe sahip sorun çözme becerisi gelişmiş yoğun bakım hemşireleri yetiştirmektir.


Katılımcı Sayısı

En fazla 30 kişi


Hedef Kitle

Yoğun bakımda çalışan veya çalıştırılması planlanan (yoğun bakımda çalışacağını belgelemesi kaydıyla) hemşire, ebe (hemşire yetkisi almış) ve sağlık memurları (toplum sağlığı) katılabilir.

 

 

 

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

Süresi

Yoğun Bakım Hemşireliğinde Temel Konular

20 saat

Yoğun Bakımda Kapsamlı Hasta İzlemi

14 saat

Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ve Bakımı

15 saat

Temel ve İleri Yaşam Desteği

12 saat

Solunum Sistemi Hastalıkları ve Bakımı

16 saat

Sinir Sistemi Hastalıkları ve Bakımı

8 saat

Üriner Sistem Hastalıkları ve Bakımı

4 saat

Gastrointestinal Sistem (GİS) Hastalıkları ve Bakım

7 saat

Çoklu Sistem Sorunları ve Bakımı

8 saat

Yoğun Bakımda Özel Hasta Grupları

10 saat

Transplantasyon

6 saat

Program İçeriği

 

 

Teorik Eğitim Saati

120 saat

Uygulamalı Eğitim Saati

120 saat

Toplam Ders Saati

240 saat

 

Değerlendirme

Eğitimin değerlendirilmesi aşağıdaki usül ve esaslara göre yapılacaktır.

  1. Eğitim programını tamamlamayan katılımcılar sınava alınmaz.
  2. Sertifikalandırma için katılımcılar hem teorik sınava alınır, hem de uygulama değerlendirmesi yapılır. Katılımcıların hem teorik sınavdan hem de uygulama değerlendirmesinden ayrı ayrı başarılı olması gerekir.
  3. Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının teorik eğitimi sonunda teorik sınav yapılır.
  4. Teorik sınav soruları program sorumlusunun başkanlığında eğitimcilerden oluşan en fazla 5 kişilik sınav komisyonu tarafından eğitimin içeriğinde yer alan konularının ağırlıkları doğrultusunda çoktan seçmeli olarak hazırlanır.
  5. Teorik sınavından 100 üzerinden 75 ve üzeri puan alan katılımcılar başarılı sayılır. 75'in altında puan alan katılımcılara bir hafta içinde girecekleri 1 sınav hakkı daha verilir. Bu sınavda da başarısız olan katılımcıların yoğun bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programına tekrar başvurması gerekir.
  6. Uygulama değerlendirmesinde başarısız olan katılımcıların yoğun bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programına tekrar başvurması gerekir.
  7. Sertifikalandırma için katılımcının başarı puanı teorik sınav ile uygulama değerlendirmesinin ortalaması alınarak belirlenir.

Belgelendirme

Başarılı olan katılımcılara sertifika düzenlenir ve sertifika Sağlık Bakanlığınca tescil edilir.

Bakanlık onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasının geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.


 

            BAŞVURU BELGELERİ

 

  1.   BAŞVURU FORMU (ONAYLI) İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ .

      2. Çalıştığı kurumdan alınan görev belgesi

      3. Ünvanı ile ilgili Diploma yada Mezuniyet Belgesi fotokopisi (ASLI GİBİDİR Onaylı)

      4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(ASLI GİBİDİR Onaylı)

      5. Hemşire yetkili EBE ise Yetki Belgesi ya da Görev yaptığı hastanenin “HEMŞİRE YETKİLİ EBE” olduğunu gösteren yazısı

NOT: Başvuru yapmak isteyen katılımcılar başvuru formunu doldurarak diğer evraklarla birlikte sakkilic@pau.edu.tr mail adresine gönderebilir ya da elden bizzat teslim edebilirler.

Başvuru e-mail ile gönderildiyse belirtilen e-mail adresine ulaştığından emin olunması için program sorumlusu Sabriye Akkılıç ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

İLETİŞİM ADRESİ: sakkilic@pau.edu.tr

İLETİŞİM MUMARASI: 0541 373 80 30 0


Eğitim Yeri

  • Pamukkale Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastaneleri(Teorik Eğitim)
  • Pamukkale Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastaneleri (Uygulama Eğitimi)

Eğitim Ücreti

 Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Program Ücreti 30 Gün (240 saat)

Programa Özel Hastaneler ve Vakıf Hastanelerinden başvuru yapan personellerin kursiyer olarak seçilmeleri halinde 10.787.82 TL(Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün 24.09.2019 tarih ve 83913885-799 sayılı Makam Onayında uygun görülen program ücretidir) eğitim ücreti ve kursiyerin eğitim programını başarı ile tamamlaması halinde 320,00 TL (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün 17.12.2020 tarih ve E-19902653 sayılı Makam Onayında uygun görülen sertifika bedelidir) sertifika bedelinin Hastanemizin aşağıda belirtilen hesabına yatırılması gerekmektedir.

 Eğitim ücreti yatırılacak:

Hesap sahibi:  Pamukkale Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

 Hesap No: 06000229

 IBAN : TR57 0001 2001 4630 0006 0002 29

NOT: Açıklama bölümüne Kişi TC ve Yoğun Bakım Sertifikasyon Programı Olduğu belirtilmelidir.