PAÜ Çocuk Üniversitesi: "Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi (P4C): Düşünüyorum O Halde Mutluyum"

Etkinlik

29 Kasım 2021 - 06 Aralık 2021

PAÜ

https://www.pau.edu.tr/paucocukuni

 

Çocuklar için felsefe nedir?
Çocuklar için Felsefe (P4C); felsefeci Lipman ve Matthews tarafından 1980’li yılların başında geliştirilen ve günümüzde birçok eğitim kademesinde kullanılan, çocuklar için felsefeyi “akıl yürütme ve tutarlı düşünme yeterliliğine sahip öğrenci yetiştirme amacı için eğitime uygulanan felsefe” olarak tanımlanabilir. Çocuklar için Felsefe (P4C) etkinlikleri düşünme eğitimi içinde de önemli bir yere sahip olmaktadır.

Çocuklar için Felsefenin (P4C) amacı nedir?

  • Çocuklar için Felsefe (P4C) çocukların küçük yaştan itibaren düşünme (eleştirel, yaratıcı, yansıtıcı) eğitimine dahil olmasıdır.
  • Çocuklar için Felsefe (P4C) yaşamla iç içe olmayı önemseyen bir etkinlik içeriğine de sahip olmaktadır.
  • Çocuklar için Felsefe (P4C) etkinliklerinde çocukların günlük yaşamda karşılaştığı (düşünme, iyi, kötü, mutluluk, özgürlük vb.) kavramların üzerine, Sokratik Sorgulama ve Sokratik Diyalog ile sistemli bir biçimde düşünmesi, soru sorması, karşılıklı diyalog kurabilmesi; düşündüğünü ifade edebilme, problem çözme ve işbirliğine dayalı öğrenme ortamına dahil olması, farklı fikirlerle karşılaştığında empati ve hoşgörü geliştirebilmesi şeklinde özetlenmektedir.

 

29 Kasım 2021 tarihinde başlayacak olan atölye hakkında detaylı bilgi için www.pau.edu.tr/paucocukuni adresini ziyaret edebilirsiniz.