Ahıska Türklerinin Dünü ve Bugünü

Konferans

18 Kasım 2013

Fen-Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonu