2. Ulusal Çevre ve İnsan Sağlığı Sempozyumu

Sempozyum

08 Mayıs 2013 - 10 Mayıs 2013

Denizli Colossae Thermal Hotel

http://cevsa2013.org

TÜKÇEV öncülüğünde yapılacak olan, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve
Pamukkale Üniversitesi'nin destekleriyle, 08-09-10 Mayıs 2013 tarihlerinde
Colossae Termal Otel, Pamukkale-Denizli'de "2. Ulusal Çevre ve İnsan
Sağlığı Sempozyumu"nu gerçekleştirilecektir.

Birincisi 06-07 Aralık 2012 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen, çevre
ve sağlık alanında Bakanlıklar, Kurumlar, Üniversiteler, Hastaneler, Özel
Sektör Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya tarafından yoğun
ilgiyle karşılanan sempozyumumuzun, ikincisini 08-09-10 Mayıs 2013
tarihlerinde, nadide ilimiz Denizli'nin, Dünya Miras Listesi'nde yer alan
Pamukkale ilçesinde düzenlenecektir.

Bilgi ve belgeye erişimde kolaylık ve açıklık ilkesinden hareketle, çevre
ve insan odaklı hizmet anlayışı ile faaliyetlerine yön veren Vakfımızca
düzenlenecek bu sempozyum vesilesiyle, kamudan özel sektöre her kesimden
uzmanların bir araya gelmesiyle, çevre ve insan sağlığı için yeni kararlar
alınması ve uygulamaya koyulması noktasında da emsal oluşturabilecek önemli
bir adım atılmış olacaktır

Ekli Belgeler