TÜBİTAK Projede Görevli Bursiyerlerin Sigortalı Kapsamına Alınması

Güncellenme Tarihi: 14 Mart 2016, 11:55

BAP BİRİMİNE İVEDİ ULAŞILMASI ÖNEMLE RİCA OLUNUR

İLETİŞİM: 296 2971 - 2355

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/uygulamalar-ve-yonergeler/tts/icerik-guncel-tts-duyurulari

TÜBİTAK  PROJELERİNDE GÖREVLİ BURSİYERLERİN

SGK KAPSAMINA ALINMASI

6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Mart 2016 itibariyle yürürlüğe girmek üzere 26/02/2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu kapsamda;

(1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde “staja tabi tutulan öğrenciler” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler” ibaresi eklenerek TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde görevli ve herhangi bir kurumda çalışmayan bursiyerlerin özel sigortalılar kapsamına alınması sağlanmıştır.

(2) 5510 sayılı Kanunun 7 nci maddesi birinci fıkrası (a) bendinde yer alan “mesleki eğitime veya staja” ibaresi “mesleki eğitime, staja veya bursiyer olarak göreve” şeklinde değiştirilerek bursiyerlerin sigortalılık başlangıç tarihi, projeye dahil olma tarihi olarak belirlenmiştir.

(3) 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan “mesleki eğitime veya staja” ibaresi “mesleki eğitime, staja veya bursiyer olarak göreve” şeklinde değiştirilerek bursiyeler için ödenecek burs tutarlarının prime esas kazanç olarak dikkate alınması amaçlanmıştır.

(4) 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrası (e) bendinde yer alan “bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler için projenin yürütüldüğü kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversiteler” ibaresi eklenerek projelerde görevli bursiyerler için ödenecek iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası ile genel sağlık sigortası ödeme yükümlüsü belirlenmiştir.

Bu kapsamda, üniversite ve diğer yürütücü kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek uygulamada; sigorta başlangıcı yapılmayan bursiyerlere herhangi bir ödeme yapılmaması önem arz etmektedir.

Nisan 2016 ayı bursiyer ödemelerinin yapılabilmesi için TÜBİTAK Projesi yürüten Öğretim Üyelerimizin ekte verilen Bursiyer SGK Bilgi Formunu doldurarak ekine Bursiyer Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisini ekleyerek 15 Mart 2016 günü mesai bitimine kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine ulaştırılması önem arz etmektedir. Bundan sonraki süreçlerde de yeni başlatılan TÜBİTAK Projeleri veya mevcut projelere dahil edilen yeni bursiyerler için de bu formun bursiyerliğin başlamasından en geç bir gün önce teslim edilmesi gerekmektedir.

            Ayrıca devam eden aylarda bursiyer ödemelerinin düzenli olarak yapılıp öğrencilerimizin mağdur olmamaları için TÜBİTAK Burslu Öğrenci Bilgi Formunun her ayın 5 ine kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine ulaştırılması gerekmektedir. Sigorta işlemleri nedeniyle her ayın 5 ine kadar Burslu Öğrenci Bilgi Formu gelmeyen bursiyerlerin ödemeleri yapılamayacağından TÜBİTAK Projesi yürütücüsü olan öğretim üyelerimizin gerekli hassasiyeti göstermeleri önem arz etmektedir.

İlgili Kanun hükümlerine göre bundan sonraki süreçlerde takvime uygun olarak bildirim yapılmayan bursiyerler için herhangi bir ödeme yapılması söz konusu olamayacaktır. Bu nedenle, varsa önceki aylardan bursiyer ödemesi yapılmayan bursiyerlere yönelik olarak 25 Mart 2016 tarihine kadar başvuru yapılması durumunda bir defaya mahsus kalan alacakları ödenebilecektir.

BAP Koordinasyon Birimi

Bursiyer Bilgi Formu için tıklayınız.

Ekli Belgeler