4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUÇLARI

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Asıl olarak kazananların http://pau.edu.tr/personel adresinde bulunan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu doldurarak 25.07.2019 tarihine kadar Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.