4/b Sözleşmeli Personel Alım Sonuçları

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup Asıl olarak kazananların http://pau.edu.tr/personel adresinde bulunan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu doldurarak 08.06.2018 tarihine kadar Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.