13.04.2023 TARİHLİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU SONUÇLARI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, Üniversitemizin 13 Nisan 2023 tarih ve 32162 sayılı Resmi Gazete’ de ve Üniversitemiz resmi web sitesinde yayımlanan 403 adet sözleşmeli personel pozisyonuna  www.pau.edu.tr adresinden çevirim içi ön başvuru yaptıktan sonra süresi içinde şahsen başvurusunu onaylatan ve başvurusu herhangi bir nedenden dolayı geri çevrilmeyen adayların 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak ilanda belirtilen niteliklerin değerlendirmesi yapılmış ve sonuçlar yayımlanmıştır.

Önemli Duyuru: 

1) Asıl sıralamada olup belirtilen süre içinde başvurusunu yapmayanların yerine yedek sıralamada olanlar 13.06.2023 tarihinde  www.pau.edu.tr  adresinden ilan edilecektir.

2) 03 Haziran 2022 tarih ve 31855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında gerekli inceleme yapılacak olup inceleme sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

3) Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

Başvuru İşlemleri Hakkında Duyuru İçin Tıklayınız.

Başvuru Esnasında Getirilecek Belgeler İçin Tıklayınız.

Taban Puan Listesi için Tıklayınız.