10.08.2022 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı 14. Yedek Başvuru Sonuçları

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, Üniversitemizin 08 Ağustos 2022 tarih ve 31917 sayılı Resmi Gazetede ve Üniversitemiz resmi web sitesinde yayımlanan 185 adet sözleşmeli personel pozisyonuna  www.pau.edu.tr adresinden şahsen müracaat eden ve 13.01.2023 tarihinde açıklanan sonuçlarda yedek sıralamada olup belirtilen süre içerisinde şahsen başvurusunu yapmayanların yerine (https://pbs.pusula.pau.edu.tr/basvuru/sonuc.aspx) yedek sıralamaya giren adaylara ait duyuru.

Önemli Duyuru: 

1) 15. Yedek sıralamada olup belirtilen süre içinde başvurusunu yapmayanların yerine yedek sıralamada olanlar 27.01.2023 tarihinde  www.pau.edu.tr  adresinden ilan edilecek ve 31.01.2023 tarihinde başvuruları şahsen alınacaktır.

2) 03 Haziran 2022 tarih ve 31855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında gerekli inceleme yapılacak olup inceleme sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

3) Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

Başvuru İşlemleri Hakkında Duyuru İçin Tıklayınız.