Görevi Adı Soyadı E-Posta
BÖLÜM BAŞKANI Doç. Dr.  Burcu UYSAL KARATAŞ burcuu@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI Dr. Öğr. Üyesi Ali ZEYTÜNLÜOĞLU azeytun@pau.edu.tr