Kimya Teknolojisi Öğretim Programı 14 haftalık 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık Eğitimi Kapsamaktadır. Bu süreçte hem akademik çalışma ve laboratuvar uygulamaları hem de endüstriye dayalı öğretim yürütülmektedir.  Bir kimya teknikerinin ana görevi; kimyager ve kimya mühendislerine endüstriyel uygulamaların işleyişinde yardımcı olmaktır. Endüstriyel kimya grubunun bir üyesi olan kimya teknikerinin vasıflı işçilerden daha bilgili ve daha öngörüye sahip olması istenmektedir. Bu sebeple kimya teknikerinin, hem kimyanın temel prensipleri konusunda geniş bilgiye hem de ileri teknoloji cihazlarını işletme ve kontrol etme yeteneğine sahip olmasını gerektirir.

Kimya Teknolojisi programı, öğrencilere endüstride ve laboratuar uygulamalarındaki el becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra endüstriyel kimyanın ve kimyanın temel kavramlarını da sunmak üzere hazırlanmıştır. Ön Lisans öğreniminin sonunda öğrenciler Kimya Teknikeri ünvanı almaktadır. Kimya Teknikeri ünvanı alan mezunlarımız endüstrinin geniş sektörlerinde gereksinim duyulan birçok alanda çalışabilmekte ve genellikle de laboratuvar esaslı işlerde istihdam edilmektedir

Dersler bölüm öğretim elemanları tarafından verilmektedir.  Kimya Programında 2 profesör, 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi görev almaktadır.