ADI SOYADI

GÖREVİ 

Doç. Dr. Burcu UYSAL KARATAŞ

Başkan

Prof. Dr. Fati YILDIRIM

Üye