KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU
Akademik Alt Birim Başkanı Doç. Dr. Burcu UYSAL KARATAŞ 
Akademik Alt Birim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Fati YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Ali ZEYTÜNLÜOĞLU
Öğrenci Temsilcisi
Melek ŞAHİN
Kadirhan ŞEPİK
Halil İbrahim BAL
Mezun Temsilcisi
Osman ÇETİNKAYA
İşveren Galip KAYHAN
Özel Sektör Yöneticisi Ertuğrul BAYKARA
Özel Sektör Çalışanı
Nazlıcan ACAR
Serbest Meslek Erbabı Serdar KAYMAKÇI