Bölümümüz öğrencileri ilgili yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamaları durumunda aşağıda listelenmiş bölümlere Çift Anadal ve Yan Dal için başvurabilirler. 

Yönetmeliklere Ulaşmak İçin Tıklayın

 

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI

Bölüm Adı (Öğrenci Kabul Eden Bölüm)

Çift Anadal Başvurusu Yapabilecek Programlar

Koşullar

 

 

 

 

 

 

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Arkeoloji Bölümü ( İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi )

Pamukkale Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal hakkındaki Yönetmelik ve Yönergede belirtilen hükümleri yerine getirmiş olmak.

 

(Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfında başarılı olmak veya Yabancı Dil (İngilizceden) Hazırlık Muafiyet Sınavında başarılı olmak veya YDS veya YÖK DİL sınavlarının birinden geçerli not almak veya YÖK’ ün eşdeğer kabul ettiği Yabancı Dil (İngilizceden) sınavlarının birinden geçerli not almak.)

Felsefe Bölümü ( İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi )

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü ( İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi )

Sanat Tarihi Bölümü ( İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi )

Sosyoloji Bölümü ( İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi )

Tarih Bölümü ( İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi )

İktisat Bölümü ( İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi )

İşletme Bölümü ( İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi )

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ( İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi )

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü ( İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi )

Gastronomi ve Mutfak Sanatları ( Turizm Fakültesi )

Turizm İşletmeciliği ( Turizm Fakültesi )

Turizm Rehberliği Bölümü ( Turizm Fakültesi )

 

 

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YANDAL PROGRAMLARI

Bölüm Adı (Öğrenci Kabul Eden Bölüm)

Yandal Başvurusu Yapabilecek Programlar

Koşullar

 

 

 

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Arkeoloji Bölümü ( İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi )

Pamukkale Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal hakkındaki Yönetmelik ve Yönergede belirtilen hükümleri yerine getirmiş olmak.

 

(Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfında başarılı olmak veya Yabancı Dil (İngilizceden) Hazırlık Muafiyet Sınavında başarılı olmak veya YDS veya YÖK DİL sınavlarının birinden geçerli not almak veya YÖK’ ün eşdeğer kabul ettiği Yabancı Dil (İngilizceden) sınavlarının birinden geçerli not almak.)

Felsefe Bölümü ( İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi )

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü ( İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi )

Sanat Tarihi Bölümü ( İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi )

Sosyoloji Bölümü ( İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi )

Tarih Bölümü ( İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi )

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ( İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi )

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ( İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi )

İşletme Bölümü ( İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi )

İşletme Bölümü ( İngilizce ) ( İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi )