Buldan Meslek Yüksekokulu; iş dünyasının talep ettiği ara eleman ihtiyacını sağlamak üzere sürekli gelişen, değişen koşullara uyum sağlayacak, teknik ve mesleki beceri tabanına sahip, tekniker ve meslek elemanları yetiştirmektir.

Menü