Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu; Ulu Önder Atatürk’ün İlke ve İnkılaplarına bağlı ve onları özümsemiş, çağdaş bilgi ile donanmış, bilgi çağının gerektirdiği kültürel birikime, iletişim becerisine sahip, değişen koşullara uyum sağlayabilen, problem çözme yetisinde olan ve ekip çalışması ruhuna sahip, önderlik yapabilecek vasıfta, bireyler yetiştirmeyi, bilgiyi paylaşmayı, yöre yaşayanlarının düşünsel aydınlanmasına, kültürel ve sanatsal değerler yaratmasına yönelik hizmet etmeyi toplumla bütünleşerek bu görevlerini evrensel standartlarda kalite yönetimi ile yürütmeyi görev edinmiştir.

Menü