BAŞVURU SÜRECİ VE İŞLEYİŞ ŞEMASI

TANITIM BROŞÜRÜMÜZ

Süreç, ilgili kişi veya kurum tarafından laboratuvara yapılan müracaat ile başlar.    

Başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgi için .......... numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz

 1

Başvuru kültür varlığına ve ilgili kişi/kuruma ait bilgileri içeren imzalı bir dilekçe ile yapılır.
(Bkz. Başvuru Formu)

2

Yapılan başvuru Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu Restorasyon-Konservasyon Analiz ve Uygulama Laboratuvarı tarafından değerlendirilir ve başvuru sahibine bildirilir. Mevcut numuneler üzerindeki incelemeler sonucu değerlendirmeye alınır.
(Bkz. Laboratuvar örnek alım formu)

3

Hangi analizlerin yapılacağı kararlaştırılıp, yapılacak işin fiyatlaması belirlenir ve ilgilisine e-mail yolu ile iletilir. Ücretin ilgili banka hesabına yatırılıp dekontun Pamukkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesine iletilmesini takiben laboratuvar çalışmalarına başlanır.

4

İlgili laboratuvarda planlanan analizler gerçekleştirilip, analiz raporları hazırlanır ve ilgili başvuru sahibine iletilir.


Menü