Pamukkale Üniversitesi Altay Toplulukları Dil ve Kültürleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, 

Altay toplulukları ve bu topluluğun bir parçası olan Türk Devletleri, toplulukları ve diğer ülkelerde yaşayan Türklere ait dil, tarih, kültür, edebiyat, siyaset, sosyoloji, arkeoloji, iktisat, ekonomi ve bütün sosyal alanlarda araştırma, inceleme ve uygulamalar yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek, ayrıca karşılıklı ilişkileri güçlendirmek amacıyla 2020 yılında kurulmuştur.

Bu merkez, sosyal bilimlerle ilgili olan Çağdaş Türk lehçeleri ve Edebiyatları, Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile olduğu kadar diğer bilim dallarında eğitim veren mühendislik, mimarlık, ilahiyat, spor, eğitim, sağlık, iktisat alanlarındaki bölümlerle de gerekli konularda işbirliği yaparak Türk dünyası ile ilgili çalışmaların olduğu diğer Altay toplulukları ile karşılıklı çalışmalar ve projeler gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Amacı Türkolog ve Türk dünyasının farklı alanlarında bilim insanı yetiştirmek ve ortak çalışmalar yapmak olan bütün bölüm ve programlar bu merkez sayesinde uluslararası düzeyde araştırma yapma, proje hazırlama, işbirliği kurma şansına sahip olabileceklerdir. Türk dili, tarihi, kültürü, sosyolojisi, felsefesi, mimarisi, sanatı, iktisadı, art ve eş zamanlı incelemelerle tarihi ve günümüz Türk lehçeleri ve edebiyatları alanları gibi bilim alanlarında  lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim görmekte olan öğrencilerin yetiştirilmesinde gerekli olan doküman ve uygun ilmî şartların ve Türk dünyasının ilgili sahalarındaki bilim alanları ve ilim adamları ile iletişim kurmalarının sağlanmasında yol göstermek, imkânlar sağlamak da yine "Altay Toplulukları Dil ve Kültürleri Uygulama ve Araştırma Merkezi"nin çalışma alanı içerisinde yer almaktadır.

Merkez, yapacağı faaliyetlerle Altayistik ve Türk dünyası alanının önde gelen isimlerini üniversitemize  projeler, konferanslar ya da ders verme yoluyla davet etmeyi, farklı alanlarda işbirliğini geliştirmeyi, Türk dünyası ile ilgili olarak yapılacak dil, edebiyat, tarih, kültür, felsefe, sosyoloji, mimari, sanat, eğitim, vs. alanları kapsayan araştırma ve çalışmaları koordine etmeyi, Altay topluluklarından ve önemli ölçüde Türk dünyasından farklı fakülte, yüksekokul ve bölümlere gelecek öğrencilerin ve geçici görevlendirmelerle misafirimiz olan öğretim üyelerinin uyumunu sağlamayı ve Türkiye’deki ve şehrimizdeki şartların anlatıldığı hazırlık seminerleri yapmayı hedeflemektedir. Merkez bu faaliyetleriyle halen yürütülmekte olan program ve araştırmalardan farklılaşmaktadır.