15.05.2024 Tarihinde Yönetim Kurulumuz toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşmüştür.

  1.  2023-2024 Bahar yarıyılında Nisan ayının sonunda Üniversitemiz Merkezimiz başkanlığında Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü ve Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ortaklığıyla Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan gibi Türk dünyası ülkelerinin kurumları ile bilim adamları ve Denizli Kazakistan Fahri Konsolosluğu, Avrasya Yazarlar Birliği’nin paydaşlığı ile  yapılması planlanan “Uluslararası Türk Dünyasında Değerler ve Kültür Aktarımı Sempozyumu (Çizgi filmler, Dil Çalışmaları ve Edebi Eserler, Tarih, Turizm)”  adlı hibrit bir sempozyum 25 – 26 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
  2. 2024 – 2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi içerisinde dış ve iç paydaşlarımızla uluslararası bir sempozyum, bir öğrenci sempozyumu veya çalıştayı ve bir panel düzenlenmesi konusunda karar alınmış ve çalışmalara başlanmıştır.
Bu etkinliklerimizin toplumun geniş kesimleri tarafından da takip edilebilmesi için Merkezimizin yaptığı bu tür etkinlikler YouTube sayfasına (https://www.youtube.com/@paualtaydilmer7725) yüklenmektedir. Olumlu geri dönüşler alındığı için bu çalışmanın devam etmesine karar verilmiştir