02.10.2023 tarihinde Yönetim Kurulumuz toplanmış şu konuları görüşmüştür.

1. Dış Paydaşımızın belirlenmesi görüşüldü.

2. Cumhuriyetimizin 100. Yılı dolayısıyla İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanlığı ile ortak olarak “Türkçe ve Türk Dünyası” konulu bir konferans düzenlenmesi planlandı.

3. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü ile ortak bir etkinlik yapılması planlandı.

4. Türk Yurtları Kültür ve Sanat Topluluğu (TUYUK) ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile ortak olarak “Atatürk ve Türk Dünyası” konulu bir etkinlik yapılması planlandı.

5. Uluslararası sempozyum ve çalıştay gibi etkinliklerin yapılması konusunda görüşme yapıldı.

 

2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi Güz Yarıyılında Uygulanan Faaliyetler

 1. Dış paydaş olarak aşağıda adı soyadı yazılan öğretim üyeleri belirlenmiştir.

  Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KEKEVİ (İnönü Üniversitesi)

  Doç. Dr. Ezgi DEMİREL KAMANLI (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

  Okutman Dr. Esra Gül KESKİN (Uşak Üniversitesi).

 2. Cumhuriyetimizin 100. Yılı dolayısıyla İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanlığı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü ile ortak olarak “Türklük Bilimi İncelemeleri Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılı ve Türkçe” konulu bir konferans 23 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00’te İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İsmail Çetişli Konferans Salonunda Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat ÖZŞAHİN tarafından gerçekleştirilmiştir.
 3. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü ile ortak olarak bölüm öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Murat Koçak’ın “Karay Türkleri ve Türkçe” adlı konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İsmail Çetişli Konferans Salonunda 06.11.2023 tarihinde saat 11.00’de gerçekleştirilmiştir.
 4. Türk Yurtları Kültür ve Sanat Topluluğu (TUYUK) ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile ortak olarak “Türklük Bilimi İncelemeleri: 64 / Atatürk ve Türk Dünyası” konulu etkinlik Hierapolis Salonunda 15.11.2023 tarihinde saat 13.30’da gerçekleştirilmiştir.
 5. Uluslararası sempozyum ve çalıştay gibi etkinlikler, Cumhuriyetimizin 100. Yılı ile ilgili çalışmaların yoğunluğu sebebiyle gerçekleştirilememiştir.

 

2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi Güz Yarıyılındaki Faaliyetler ile İlgili Kontrol ve Öneriler

 1. Uluslararası sempozyum ve çalıştay gibi etkinlikler, Cumhuriyetimizin 100. Yılı ile ilgili çalışmaların yoğunluğu sebebiyle gerçekleştirilemediği için dış paydaşların da önerisiyle 2023-2024 Bahar yarıyılında geçekleştirilmesine karar verilmiştir.
 2. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yapılacak etkinlikler için Ocak 2024’ün uygun bir gününde toplantı yapılmasına karar verilmiştir.