YURT DIŞINDAN ÖGRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN ULUSAL
ve
ULUSLARARASI SINAVLARIN MİNİMUM PUANLARI

 

(THE MINIMUM NUMBER OF NATIONAL OR INTERNATIONAL EXAM POINTS NEEDED, TO GAIN ENTITLEMENT, TO APPLY FOR EDUCATION AT THE UNIVERSITY OF PAMUKKALE.)

 TRYÖS Foreign Student Selection Exam held by TRYÖS
En az 200 puan,Sınavlar 2 yıl geçerlidir. Minimum 200 points,Exams are valid for only 2 year.

ABITUR (Alman Bakalorya) Sınavı ABITUR
En az 4 puan, Minimum 4 points,

ACT (American College Testing) ACT (American College Testing)
Matematik (math) ve fen (science reasoning) alanlarında toplam en az 21 puan, A total of at least 21 points in the fields of (math) and (science reasoning),

AL-SHAHADA-AL THANAW (Suriye’de yapılan bakalorya sınavı) AL-SHAHADA-AL THANAW
En az %70 başarılı olma, Minimum 70%,

BACCALAUREAT LIBANAIS (Lübnan Bakalorya Sınavı) BACCALAUREAT LIBANAIS
En az 13 puan, Minimum 13 points,

Endonezya UAN Sınavı UAN
En az 40 puan, Minimum 40 points,

 

Endonezya Diploma Diploma
En az 60 puan, Minimum 60 points,

 

ENT (Kazakistan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı) ENT
En az 80 puan, Minimum 80 points,

FRENCH BACCALAUREATE (Fransız Bakaloryası) FRENCH BACCALAUREATE
En az 12 puan, Minimum 12 points,

GAOKAO (Çin Halk Cumhuriyetinde yapılan üniversite giriş sınavı) GAOKAO
En az 480 puan, Minimum 480 points,

GCE (General Certificate Examination) GCE (General Certificate Examination)
En az biri başvurulan bölümle ilgili olmak üzere 2 konuda “A Level” derecesi, Two "A Level" grades with At least one of the two related to the referenced topic.

IB International Baccalauréat (Uluslararası Bakalorya Sınavı) IB International Baccalauréat
En az 28 puan, Minimum 28 points,

Irak (Lise Diploma Derecesi) Iraq (Baccalaureat Iraq)
En az %70 başarılı olma, Minimum 70%,

İran (DİPLOMA DEBİRESTAN veya PİŞDANEŞGAHİ) Iran (Diplome Debirestan or Pişdaneşgahi)
En az 12 puan, Minimum 12 points,

İtalya MATURA Sınavı Italy (Matura)
En az 40 puan, Minimum 40 points,

KONKUR (Afganistan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı) KONKUR
En az 200 puan, Minimum 200 points,

Libya Bakaloryası (Al-Shahada-Al Thanawiyya Sınavı) Libya (Al-Shahada-Al Thanawiyya)
En az %70 başarılı olma, Minimum 70%,

Lübnan Bakaloryası (Baccalauréat Libanais) Lebanon (Baccalauréat Libanais)
En az 13 puan, Minimum 13 points,

Mısır Merkezi Bitirme Sınavı (Al-Shahada-Al Thanawiyya Al-Amma) Egypt (Al-Shahada-Al Thanawiyya Al-Amma)
En az %70 başarılı olma, Minimum 70%,

ORT (Kırgızistan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı) ORT
En az 150 puan, Minimum 150 points,

SAT (Scholastic Asessment Test) SAT (Scholastic Asessment Test)
SAT testinde “math” ve “Evidence-Based Reading and Writing” testlerinde 1600 üzerinden en az toplam 1000 puan ve 800 üzerinden en az 500 “math” puan, A minimal of 1000 points out of 1600 in “math” and “Evidence-Based Reading and Writing” and a minimal of 500 points out of 800 in “math”,

Senegal Bakaloryası Senegal (Baccalaureat)
En az 10 puan, Minimum 10 points,

 

Sudan Diploma Sudan Diploma
En az %70 başarılı olma, Minimum 70%,

 

Suudi Arabistan (TAWJIHI veya KUDRAT Sınavı) Saudi Arabia (TAWJIHI veya KUDRAT)
En az %70 başarılı olma, Minimum 70%,

TAWJIHI (Ürdün ve Filistin’de yapılan sınav) TAWJIHI
En az 80 puan, Minimum 80 points,

TQDK (Azerbaycan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı) TQDK
En az 400 puan, Minimum 400 points,

Tunus bakaloryası Tunus Baccalaureat
En az 10 puan, Minimum 10 points,

Yemen Lise Bitirme Sınavı Yemen General Secondary Education Certificate
En az %70, Minimum 70%

Bu sınavlar dışında denkliği Üniversite tarafından kabul edilen diğer sınavlardan başarılı olarak değerlendirilmek. To be evaluated successfully in other exams accepted as equivalent by the University.

Burada açıklanmayan ülke ve sınavlar ile başvurulması durumunda Yurt Dışı Öğrenci Kabul Komisyonunun belirlediği puanlar geçerli olacaktır. In the event that an application is made with an exam or country that has not been stated here a score will be determined by the Admissions Committee.

Bölüm-program bazında seçim esnasında puan yükseltme hakkı Yurt Dışı Öğrenci Kabul Komisyonuna aittir. The right to upgrade points during the selection of department-program is reserved to The Foreign Student Admission Commission.

 

 

 

!!!ADAYLAR SADECE BİR SINAV PUAN TÜRÜ İLE BAŞVURU YAPABİLİRLER!!!

!!!CANDIDATES CAN ONLY APPLY WITH AN EXAM SCORE TYPE!!!