Pamukkale Üniversitesi Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü

Menü

Uluslararası (Yurtdışı) Öğrencilerinin Kesin Kayıt İşlemleri


 

 

Kayıt Yeri :

Pamukkale Üniversitesi

Merkezi İleri Araştırma Laboratuvarı

 Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü (2. Kat)

 Kınıklı Yerleşkesi / Denizli

 


Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1. Lise diplomasının veya lise düzeyindeki öğrenim belgesinin aslı, (Diploması yabancı dilde ise Diplomanın aslı ve noter onaylı Türkçe tercümesi),
2. Diploma denklik belgesinin aslı,
3. Öğrenim vizesi alınmış pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi,
4. Katkı payı ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu (Suriye Uyruklu / Mavi Kartlı / Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar Öğrenim Ücretinden muaftır.),
5. 6 adet (4,5 x 6 cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf,
6. Mavi kartlılar için mavi kart fotokopisi (aslı görülmek koşuluyla),
7. TC Uyruklu olup lisenin tamamını yurtdışında okuyan adayların lisenin tamamını yurtdışında okuduğuna dair belge,
8. Türkiye’de geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösterir resmi veya noter onaylı belge/ taahhütname. Taahhüt eden kişinin kimlik fotokopisi taahhütnameye eklenecektir. (Taahhütname örneğine ekli dosyadan ulaşabilirsiniz),
9. Çift uyruklular için detaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği,
10. PAÜYÖS veya Diğer Sınav sonuç belgesinin aslı,
11. Sağlık raporu,
12. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli Sağlık Yüksekokulu'na kayıt yaptıracak olan aday öğrencilerin Üniversite hastanelerinden ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu,
13. Varsa, Türkçe yeterlik belgesi,
14. Yabancı dille eğitim veren bölümlere başvuranlardan varsa, yabancı dil yeterlik belgesi.

Ekli Belgeler

Duyurular Tümünü Gör