2021 - 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI / 
2021 - 2022 ACADEMIC YEAR INTERNATIONAL STUDENT QUOTA

PAÜYÖS DİĞER TOTAL
Diş Hekimliği / Dentistry / Faculté de Médecine Dentaire
-Diş Hekimliği / Dentistry / Faculté de Médecine Dentaire 6 4 10
Eğitim Fakültesi / Faculty of Education / Faculté de Pédagogie
-Fen Bilgisi Öğretmenliği / Teacher Training in Sciences / Enseignement des Sciences 5 3 8
-İlköğretim Matematik Öğretmenliği / Teacher Training in Mathematics at Primary School Level / Enseignement des Mathématiques aux Classes Primaires 5 5 8
-İngilizce Öğretmenliği / Teacher Training in English / Enseignement de la Langue Anglaise 7 5 12
-Okul Öncesi Öğretmenliği / Teacher Training at Pre-School Level / Enseignement Pré-scolaire 7 5 12
-Özel Öğretim Öğretmenliği / Special Education Teaching / Enseignement Privé 7 5 12
-Sınıf Öğretmenliği / Teacher Training at Primary School Level / Enseignement des Classes Primaires 7 5 12
-Sosyal Bilgiler Öğretmenliği / Teacher Training in Social Studies / Enseignement des Sciences Sociales 7 5 12
-Türkçe Öğretmenliği / Teacher Training in Turkish / Enseignement de la Langue Turque 7 5 12
Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Sciences and Arts
-Arkeoloji / Archaeology / Archéologie 5 3 8
-Coğrafya / Geography / Géographie 7 5 12
-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları / Contemporary Turkish Dialects and Literatures / Dialectes et Littératures Turcs Contemporains 7 5 12
-Felsefe / Philosophy / Philosophie 7 5 12
-Fransız Dili ve Edebiyatı / French Language and Literature / Langue et Littérature Françaises 5 3 8
-Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım / Conservation and Restoration of Cultural Assets / Conservation et Restauration des Biens Culturels 5 3 8
-İngiliz Dili ve Edebiyatı / English Language and Literature / Langue et Littérature Anglaises 7 5 12
-Matematik / Mathematics / Mathématiques 7 5 12
-Sanat Tarihi / History of Art / Histoire de l’Art 7 5 12
-Sosyoloji / Sociology / Sociologie 7 5 12
-Tarih / History / Historie 7 5 12
-Türk Dili ve Edebiyatı / Turkish Language and Literaturee / Langue et Littérature Turques 7 5 12
-Biyoloji / Biology / Biologie 2 2 4
-Fizik / Physics / Physique 2 2 4
-Kimya / Chemistry / Chimie 2 2 4
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu / School of Physical Therapy and Rehabilitation / Ecole Supérieure de Médecine Physique et de Réhabilitation
-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / Physiotherapy and Rehabilitation / Physiothérapie et Réhabilitation 11 7 18
Hukuk Fakültesi / Faculty Of Law / Faculté de Droit
-Hukuk Fakültesi / Faculty Of Law / Faculté de Droit 11 7 18
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences / Faculté de Sciences Economiques et de Gestion
-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / Labor Economics and Industrial Relations / Economie du Travail et Relations Industrielles 7 5 12
-Ekonometri / Econometrics / Econométrie 5 3 8
-İktisat / Economics / Economie 7 5 12
-İşletme / Management / Management 11 7 18
-Maliye / Public Finance / Financement 7 5 12
-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / Political Science and Public Administration / Science Politique et Administration Publique 7 5 12
-Uluslararası Ticaret ve Finansman / International Trade and Finance / Commerce International et Financement 7 5 12
-Yönetim Bilişim Sistemleri / Management Information Systems / Systèmes d’Information de Gestion 7 5 12
-İktisat (İngilizce) / Economics (English) / Economie (Anglais) 7 5 12
-İşletme (İngilizce) / Management (English) / Management (Anglais) 7 5 12
İlahiyat Fakültesi / Faculty of Theology / Faculté de Théologie
-İlahiyat / Theology / Théologie 11 7 18
İletişim Fakültesi / Faculty of Communication / Faculté de Communication
-Halkla İlişkiler ve Tanıtım / Public Relations and Presentation / Relation Publiques et Publicité 7 5 12
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Architecture and Design / Faculté d’Architecture et de Design
-Mimarlık / Architecture / Architecture 7 5 12
-Peyzaj Mimarlığı / Landscape Architecture / Architecture de Paysage 7 5 12
-Şehir ve Bölge Planlama / City and Regional Planning / Panification Urbaine et Régionale 7 5 12
Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering / Faculté d’Ingénierie
-Bilgisayar Mühendisliği / Computer Engineering / Génie Informatique 7 5 12
-Çevre Mühendisliği / Environmental Engineering / Génie de l’Environnement 2 2 4
-Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Electrical - Electronic Engineering / Génie Electrique et Electronique 7 5 12
-Endüstri Mühendisliği / Industrial Engineering / Génie Industriel 7 5 12
-Gıda Mühendisliği / Food Engineering / Génie Alimentaire 5 3 8
-İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering / Génie Civil 7 5 12
-Jeoloji Mühendisliği / Geological Engineering / Génie Géologique 2 2 4
-Kimya Mühendisliği / Chemical Engineering / Génie Chimique 5 3 8
-Makine Mühendisliği / Mechanical Engineering / Génie Mécanique 7 5 12
-Tekstil Mühendisliği / Textile Engineering / Génie Textile 2 2 4
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Faculty of Health Sciences / Faculté des Sciences de la Santé
-Hemşirelik / Nursing / Infirmier 11 7 18
Spor Bilimleri Fakültesi / Faculty Of Sport Sciences / Faculté des Sciences du Sport
-Spor Yöneticiliği / Sport's Management / Management du Sport 5 3 8
Teknoloji Fakültesi / Faculty of Technology / Faculté de Technologie
-Biyomedikal Mühendisliği / Biomedical Engineering / Génie de Biomédicale 5 3 8
-Makine Mühendisliği / Mechanical Engineering / Génie Mécanique 2 2 4
-Metalurji̇ Ve Malzeme Mühendi̇sli̇ği̇ / Metallurgy and Material Engineering / Génie de Métallurgie et de Matériel 5 3 8
-Mekatronik Mühendisliği / Mechatronics Engineering / Génie de Mécatronique 2 2 4
-Otomotiv Mühendisliği / Automotive Engineering / Génie d’Automobile 5 3 8
Tıp Fakültesi / Faculty of Medicine / Faculté de Médecine
-Tıp Fakültesi / Faculty of Medicine / Faculté de Médecine 12 8 20
Turizm Fakültesi / Faculty of Tourism / Faculté de Tourisme
-Gastronomi ve Mutfak Sanatları / Gastronomy and Culinary Arts / Gastronomie et Arts Culinaires 7 5 12
-Turizm İşletmeciliği / Tourism Management / Management de Tourisme 5 3 8
-Turizm Rehberliği / Tourism Guidance / Guide de Tourisme 7 5 12
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
-Bilgisayar Programcılığı 7 5 12
-Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 7 5 12
-Elektrik 7 5 12
-Elektrik Teknolojisi 5 3 8
-Geleneksel El Sanatları 7 5 12
-Grafik Sanatları 7 5 12
-İç Mekan Tasarımı 5 3 8
-Kimya Teknolojisi 5 3 8
-Makine 7 5 12
-Moda Tasarımı 7 5 12
-Otomotiv Teknolojisi 5 3 8
-Tekstil Teknolojisi 5 3 8
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
-Dış Ticaret 7 5 12
-Turizm ve Otel İşletmeciliği 7 5 12
-Turizm ve Seyahat Hizmetleri 7 5 12
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
-Anestezi 7 5 12
-Çocuk Gelişimi 7 5 12
-Diyaliz 7 5 12
-Fizyoterapi 7 5 12
-İlk ve Acil Yardım 7 5 12
-Tıbbi Dokümasyon ve Sekreterlik 7 5 12
-Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 7 5 12
-Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 7 5 12