UNVANI ADI SOYADI GÖREVİ DAHİLİ E-POSTA ADRESİ
Prof.Dr. İlknur KALELİ Başkan 5902 ikaleli@pau.edu.tr
Prof.Dr. Aysun ÖZŞAHİN Üye 1624 ozsahin@pau.edu.tr
Doç.Dr. Nusret ÖK Üye 5672 nok@pau.edu.tr
Doç.Dr. Erhan UĞURLU Üye 5755 eugurlu@pau.edu.tr
Doç.Dr. Hüseyin KAYA Üye 5757 huseyinkaya@pau.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Şule ONUR Üye 1675 sonur@pau.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi İlknur Hatice AKBUDAK Üye 4871 ihaticea@pau.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Dicle Şener OKUR Üye 4817 dokur@pau.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Suna Seçil ÖZTÜRK DENİZ Üye 5768 ssecilo@pau.edu.tr
Ekrem YETMEN Memur 1629 eyetmen@pau.edu.tr
Umur Hüseyin KAPLAN Öğrenci   hkaplan172@posta.pau.edu.tr