Menü

Duyurular

Tümünü Gör

Eski Türk Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı, 1997 yılından itibaren öğrenci kabul etmektedir. Programda 2 doçent kadrolu olarak görev yapmaktadır.

Amaçlar
1) Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme becerisi kazanma, 2) Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi kazanma, 3) Türk Dilinin ve Edebiyatının tarihî gelişimini gözlemleyebilme ve buna bağlı olarak art zamanlı veya eş zamanlı çalışmalar yapabilme becerisi kazanma, 4) Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili yapacağı bilimsel çalışmalarda kaynaklara ulaşabilme, kaynaktan aracısız yararlanabilme, metinleri orijinallerinden okuyup anlayabilme becerisi kazanma, 5) Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili yaptığı çalışmalarda elde ettiği verileri sınıflandırabilme, tahlil (analiz), terkip (sentez) ve yorum ve yapabilme becerisi kazanma, 6) Alanı ile ilgili olarak gruplar (bilim dalları) arası ve interdisipliner çalışabilme becerisi kazanma, 7) Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, gelişen bilgi ve konular hakkındaki değişme ve ilerlemeleri izleyerek kendini geliştirebilme; bu işi yaparken teknolojiden yararlanabilme becerisi kazanma, 8) Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi kazanma, 9) Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme noktasına gelebilme, 10) Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme becerisi kazanma, 11) Verileri derleme, sınıflandırma, tasarlama, sonuçları yorumlama; bilimsel araştırma ve çalışma yöntemlerini kavrayabilme becerisi kazanma.


Halk Bilimi
Program, 1995 yılından itibaren öğrenci kabul etmektedir. Halk Bilimi programında 1 profesör, 2 yardımcı doçent kadrolu olarak görev yapmaktadır.

Amaçlar
1)Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme becerisi kazanma, 2)Halkbilgisi ve halk edebiyatı alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi kazanma, 3) Türk kültürünün tarihî gelişimini gözlemleyebilme ve buna bağlı olarak art zamanlı veya eş zamanlı çalışmalar yapabilme becerisi kazanma, 4) Halkbilgisi ve halk edebiyatı alanıyla ilgili yapacağı bilimsel çalışmalarda kaynaklara ulaşabilme, kaynaktan aracısız yararlanabilme, metinleri orijinallerinden okuyup anlayabilme becerisi kazanma, 5) Halkbilgisi ve halk edebiyatı alanıyla ilgili yaptığı çalışmalarda elde ettiği verileri sınıflandırabilme, tahlil (analiz), terkip (sentez) ve yorum yapabilme becerisi kazanma, 6) Alanı ile ilgili olarak gruplar (bilim dalları) arası ve interdisipliner çalışabilme becerisi kazanma, 7) Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, gelişen bilgi ve konular hakkındaki değişme ve ilerlemeleri izleyerek kendini geliştirebilme; bu işi yaparken teknolojiden yararlanabilme becerisi kazanma, 8) Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi kazanma, 9) Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme noktasına gelebilme, 10) Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme becerisi kazanma, 11) Verileri derleme, sınıflandırma, tasarlama, sonuçları yorumlama; bilimsel araştırma ve çalışma yöntemlerini kavrayabilme becerisi kazanma.


Yeni Türk Dili
Program, 1995 yılından itibaren öğrenci kabul etmektedir. Yeni Türk Dili programında 2 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent kadrolu olarak görev yapmaktadır.


Amaçlar
1)Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme becerisi kazanma, 2)Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi kazanma, 3)Türk Dilinin ve Edebiyatının tarihî gelişimini gözlemleyebilme ve buna bağlı olarak art zamanlı veya eş zamanlı çalışmalar yapabilme becerisi kazanma, 4)Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili yapacağı bilimsel çalışmalarda kaynaklara ulaşabilme, kaynaktan aracısız yararlanabilme, metinleri orijinallerinden okuyup anlayabilme becerisi kazanma, 5)Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili yaptığı çalışmalarda elde ettiği verileri sınıflandırabilme, tahlil (analiz), terkip (sentez) ve yorum ve yapabilme becerisi kazanma, 6)Alanı ile ilgili olarak gruplar (bilim dalları) arası ve interdisipliner çalışabilme becerisi kazanma, 7)Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, gelişen bilgi ve konular hakkındaki değişme ve ilerlemeleri izleyerek kendini geliştirebilme; bu işi yaparken teknolojiden yararlanabilme becerisi kazanma, 8)Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi kazanma, 9)Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme noktasına gelebilme, 10)Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme becerisi kazanma, 11)Verileri derleme, sınıflandırma, tasarlama, sonuçları yorumlama; bilimsel araştırma ve çalışma yöntemlerini kavrayabilme becerisi kazanma.


Yeni Türk Edebiyatı
Program, 1995 yılından itibaren öğrenci kabul etmektedir. programda 1 profesör kadrolu olarak görev yapmaktadır.


Amaçlar
1)Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme becerisi kazanma, 2)Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi kazanma, 3)Türk Dilinin ve Edebiyatının tarihî gelişimini gözlemleyebilme ve buna bağlı olarak art zamanlı veya eş zamanlı çalışmalar yapabilme becerisi kazanma, 4)Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili yapacağı bilimsel çalışmalarda kaynaklara ulaşabilme, kaynaktan aracısız yararlanabilme, metinleri orijinallerinden okuyup anlayabilme becerisi kazanma, 5)Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili yaptığı çalışmalarda elde ettiği verileri sınıflandırabilme, tahlil (analiz), terkip (sentez) ve yorum ve yapabilme becerisi kazanma, 6)Alanı ile ilgili olarak gruplar (bilim dalları) arası ve interdisipliner çalışabilme becerisi kazanma, 7)Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, gelişen bilgi ve konular hakkındaki değişme ve ilerlemeleri izleyerek kendini geliştirebilme; bu işi yaparken teknolojiden yararlanabilme becerisi kazanma, 8)Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi kazanma, 9)Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme noktasına gelebilme, 10)Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme becerisi kazanma, 11)Verileri derleme, sınıflandırma, tasarlama, sonuçları yorumlama; bilimsel araştırma ve çalışma yöntemlerini kavrayabilme becerisi kazanma.


 Yüksek Lisansa Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
1) En az 21 kredilik ders almak (157.5 ECTS/AKTS); 2) Öğrencilerin not ortalamalarının 4.0 üzerinden en az 3.0 olması; derslerini başarıyla tamamlamaları ve tez savunmasını başarıyla geçmeleri gerekir.

İstihdam Olanakları
Lisans mezunu olanların yararlanabildikleri haklardan yüksek lisans mezunları da yararlanabilirler. (öğretmenlik yapma, akademik çalışma ortamında görev alabilme vb.)

Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar tamamladıkları alanda "Yüksek Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.


1) En az 21 kredilik ders almak (157.5 ECTS/AKTS); 2) Öğrencilerin not ortalamalarının 4.0 üzerinden en az 3.0 olması; derslerini başarıyla tamamlamaları ve tez savunmasını başarıyla geçmeleri gerekir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.