Yönetilen Tezler


  • ŞERİFE GÖKÇESu Dağıtım Şebekelerinde Ek Klorlama Planlarının Simülasyon-Optimizasyon Modelleri Kullanılarak Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2014.
  • PINAR GÖKÇE DURGUTErgene Havzası Yağış-Akış İlişkilerinin Hidrolojik ve Hidrolik Modelleme ile Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2016.
  • DERYA SADAK, Alıcı Su Ortamı Bazlı Deşarj Limitlerinin Simülasyon-Optimizasyon Modelleri Kullanılarak Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2017.
  • ERHAN TAN, Kanalizasyon Sistemlerinin Diferansiyel Evrim Algoritması Kullanılarak Optimum Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi, 2018.
  • TUĞBA ALTIPARMAK AY, Kavramsal Hidrolojik Modellerin Diferansiyel Evrim Optimizasyon Tekniği ile Kalibrasyonu: Küçük Menderes Havzası İçin Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, 2020.
  • ABBAS GHOLAMİ, Kentsel Atıksu Toplama Sistemlerinin Simülasyon-Optimizasyon Modelleri Kullanılarak Hidrograf Tabanlı Optimum Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi, (Devam Ediyor).
  • MİRAÇ BUĞSE TOZAK, Akifer Parametrelerinin ve Parametre Yapılarının Simülasyon-Optimizasyon Modelleri ile Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, (Devam Ediyor).
  • PINAR GÖKÇE DURGUT, Sürdürülebilir Su kaynakları Yönetimi için Hibrit Hidrolojik Modellerin Geliştirilmesi, Doktora Tezi, (Devam Ediyor).

 

Menü