Projeler


  • Alıcı Ortam Bazlı Deşarj Limiti Belirlenmesi - Küçük Menderes Havzası Örneği, Bilimsel Araştırma Projesi, TÜBİTAK 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (116Y413), 2017. Yürütücü.
  • Ergene Havzası Su Kalitesi Yönetimi için Kirletici Parmak İzine Bağlı Coğrafi Bilgi Sistemi Bazlı Karar Destek Sistemleri Geliştirilmesi, Bilimsel Araştırma Projesi, TÜBİTAK 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (115Y064), 2016. Yardımcı Araştırmacı.
  • Serbest Yüzeyli Akım Modellerinde Manning Pürüzlülük Katsayılarının Parçacık Sürü Optimizasyon Algoritması ile Belirlenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Pamukkale Üniversitesi (2012FBE017), 2012. Proje Yürütücüsü.
  • İnvers Modelleme Yaklaşımı ile Bilinmeyen Yeraltı Suyu Kirletici Kaynaklarının Belirlenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Pamukkale Üniversitesi (2009BSP003), 2009. Proje Yürütücüsü.
  • Akifer Parametrelerinin Genetik Algoritma ile Belirlenmesi, Feyzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Fonu, 2007. Proje Yürütücüsü.
  • Gökpınar Barajı Su Kalitesi Yönetim Modeli, Bilimsel Araştırma Projesi, Pamukkale Üniversitesi (2003MHF011), 2003. Yardımcı Araştırmacı.
  • Deprem Hasarlarının Coğrafi Bilgi Sistemi ile Önceden Belirlenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Pamukkale Üniversitesi (2003MHF006), 2003. Yardımcı Araştırmacı.
 

Menü