Projeler

  • Sürdürülebilir Su Kaynakları Yönetimi için Hibrit Hidrolojik Modellerin Geliştirilmesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Pamukkale Üniversitesi (2022FEBE011), Yürütücü.
  • Alıcı Ortam Bazlı Deşarj Limiti Belirlenmesi - Küçük Menderes Havzası Örneği, Bilimsel Araştırma Projesi, TÜBİTAK 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (116Y413), Yürütücü.
  • Ergene Havzası Su Kalitesi Yönetimi için Kirletici Parmak İzine Bağlı Coğrafi Bilgi Sistemi Bazlı Karar Destek Sistemleri Geliştirilmesi, Bilimsel Araştırma Projesi, TÜBİTAK 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (115Y064), Araştırmacı.
  • Serbest Yüzeyli Akım Modellerinde Manning Pürüzlülük Katsayılarının Parçacık Sürü Optimizasyon Algoritması ile Belirlenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Pamukkale Üniversitesi (2012FBE017), Yürütücü.
  • İnvers Modelleme Yaklaşımı ile Bilinmeyen Yeraltı Suyu Kirletici Kaynaklarının Belirlenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Pamukkale Üniversitesi (2009BSP003), Yürütücü.
  • Akifer Parametrelerinin Genetik Algoritma ile Belirlenmesi, Feyzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Fonu, Yürütücü. 
 

Menü