Özgörev–Özgörü

Bölümümüz;güncel gelişmeler eşliğinde ders programları ve fiziksel–teknik altyapı niteliğini sürekli geliştiren–yenileyen, değişim programları ve ortak projeler bağlamında ulusal–uluslararası alanda akademik ve mesleki işbirliği yapan, akademik ve mesleki paydaşları ile sağlıklı ve etkin diyalog kurabilen, kültürel ve doğal miras değerlerinin korunmasını ön planda tutan, etik değerlere karşı duyarlı, kamu yararı bilinci olan, gerek akademik kadro ve teknik altyapı niteliği gerekse araştırma–geliştirme altyapısı ve eğitim–öğretim niteliği açısından mesleki kimlik kazanımları bağlamında tercih edilen bir bölüm olmaktır.

 

Akademik–Bilimsel Özgörev

•     Akademik–bilimsel ve mesleki bilgi birikiminin etik değerler ve kamu yararı bağlamında kapsamlı bir bakış içinde, toplum yararına uygulayanbilim ve meslek insanları yetiştirilmesidir.

 

Kurumsal Özgörev

•     Lisans–Lisansüstü çalışmalar ve araştırma–geliştirme projeleri eşliğinde ulusal–uluslararası paydaşlar ile işbirliği kuran, güncel sorunlara alternatif akılcı çözümler sunabilen,demokratik–katılımcı, kendine güvenen, öz sorgulama yapabilen dinamik bilim ve meslek insanları yetiştiren, alanında tercih edilen bir eğitim kurumu niteliği kazanılmasıdır.

 

Bilişsel–Eğitsel Özgörev

  • Küresel gelişme–değişimler ile ulusalsorunlaraçağdaş ve entelektüel bakış açısı ile çözüm üretebilen, kuramsal bilgi birikimini, bilişim teknolojileri eşliğinde uygulama sürecine aktarabilen, disiplinler–arası ekip çalışmalarında etkin görev alabilen,  yaratıcı–yenilikçi ve akılcı düşünebilen bilim ve meslek insanları yetiştirilmesidir.