Görev Dağılımı

Öğretim Elemanları

Mezuniyet Komisyonu

Prof. Dr. Koray ÖZCAN

Doç. Dr. Oğuz ÖZBEK

Doç. Dr. Görkem GÜLHAN

İntibak Komisyonu

Yatay–Dikey Geçiş İşlemleri

Değişim Programı İntibak İşlemleri

Diğer İntibak Talepleri

Doç .Dr. Nur Sinem PARTİGÖÇ

Prof. Dr. Oğuz ÖZBEK

Dr. Öğr. Üyesi Aysun AYGÜN OĞUR

Staj Komisyonu

Doç. Dr. Görkem GÜLHAN [S]

Doç. Dr. Mehmet Penpecioğlu

Dr. Öğr. Üyesi Aysun AYGÜN OĞUR

Akademik Arşiv Komisyonu

Dönemlik Bölüm Faaliyet Dosyası/Raporu Hazırlanması

Doç. Dr. Nur Sinem PARTİGÖÇ [S]

Araştırma–Geliştirme Komisyonu

Bölüm Kütüphanesi, Proje Arşivi–Sergi Açılması Teknik Ekipman–Donanım–WEB Sayfası Tasarım

Doç. Dr. Görkem GÜLHAN [S]

Arş. Grv. Şaziye BAL

Akademik Teşvik Komisyonu

(Ön İnceleme Heyeti)

Prof. Dr. Koray ÖZCAN

Doç. Dr. Görkem GÜLHAN

Doç. Dr. Nur Sinem PARTİGÖÇ