Kalite el kitabının amacı Pamukkale Üniversitesi’nin kalite yönetim sisteminin açıklanmasıdır. Kalite Yönetim Sistemi; organizasyon, insan kaynakları, ekipman, satın alma ve stok kontrolü, süreç kontrolü, dokümanlar ve kayıtlar, bilgi yönetimi, olayların yönetimi, süreç iyileştirme, hizmet ve memnuniyet ile tesisler ve güvenlik ile ilgili tüm yönetim faaliyetlerini ve süreçleri kapsar.

 


Hazırlanma Tarihi: 18.04.2018

Güncellenme Tarihi: 25.06.2018