​İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

Sempozyum

04 Kasım 2021 - 05 Kasım 2021

PAÜ

https://www.pau.edu.tr/makifsempozyum

 

 İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

 

Kıymetli Akademisyenler ve Araştırmacılar;

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2021 yılı “Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu karar çerçevesinde İstiklâl Marşı’nın millî önemini daha iyi kavramak ve şairini anmak amacıyla Pamukkale Üniversitesi tarafından, 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklal Marşı Sempozyumu düzenlenecektir. Bu sempozyumda İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’u sadece sosyal bilimler alanında değil bütün disiplinler ışığında incelemek, yeni bir bakış açısı ve teknolojik imkânlarla da anmak hedeflenmiştir.

Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklal Marşı Sempozyumu ulusal niteliktedir. Bildiri özetleri hakem kurulunca değerlendirilecek, programda yer alması uygun görülen bildiriler sempozyum sayfasında duyurulacaktır. Sempozyum, Pamukkale Üniversitesinde yüz yüze gerçekleştirilecek şekilde planlanmaktadır. Bu durum, sempozyumun düzenleneceği tarihlerdeki salgın şartlarına göre tekrar ele alınacak ve gerektiği takdirde sempozyum çevrim içi olarak düzenlenecektir. Sempozyumumuzda sunumu gerçekleştirilen ve tam metinleri bilim kurulunca kabul edilen bildiriler, Mehmet Akif Ersoy Anma Kitabı adıyla 2021 yılı içerisinde basılı olarak yayımlanacaktır.

Sayın akademisyenler ve araştırmacılar, Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklal Marşı Sempozyumu’nda, Denizli’de buluşmak dileğiyle…